referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Pondelok, 30. novembra 2020
Právne formy podnikania v SR
Dátum pridania: 26.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tiny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 548
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Živnostník má neobmedzené ručenie.

* OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI: => verejno obchodná (vos)
=> komanditná (ks)
=> spoločnosť s ručením obmedzeným (sro)
=> akciová (as)
VOS: je to spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným názvom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom.
založenie: spoločenská zmluva
vznik: zápis do OR
kapitál: peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých spoločníkov
ručenie: neobmedzene, spoločne, nerozdielne
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: spoločníci si zvolia štatutárneho zástupcu, ostatní rozhodujú hlasovaním

KS: združuje dva druhy spoločníkov s rozdielnym právnym postavením: komplementárov a komanditistov.
založenie: spoločenská zmluva
vznik: zápis do OR
kapitál: minimálny vklad každého z komandistov je 50,000,-- SKK
ručenie: komplementári: neobmedzene
komanditisti: obmedzene
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: komanditisti: kontrolný orgán
komplementári: riadia a zastupujú

SRO: založiť ju môže jedna osoba, alebo niekoľko spoločníkov.
založenie: spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina
vznik: zápis do OR
kapitál: ZI = 200.000,--
ručenie: spoločnosť: celým svojim majetkom
spoločníci: obmedzene
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: jeden alebo viac konateľov, menuje ich valné zhromaždenie
najvyšší orgán: valné zhromaždenie
kontrolný orgán: dozorná rada

AS: spoločnosť, ktorá získava kapitál výdajom a predajom akcií. založenie: minimálne jedna PO, alebo dve FO, zakladateľská zmluva, alebo listina
vznik: zápis do OR
kapitál: ZI = 1,000,000 SKK
ručenie: spoločnosť: celým svojim majetkom
akcionári: neručia, nezodpovedajú
zánik: výmaz z OR
zrušenie: likvidácia
štatutárne orgány: najvyšší orgán: valné zhromaždenie akcionárov
štatutárny orgán: predstavenstvo
kontrolný orgán: dozorná rada

* DRUŽSTVO - spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, založené na účel podnikania, alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.
členstvo: FO aj PO
ručenie: družstvo: celým svojim majetkom
členovia: neručia, nezodpovedajú
kapitál: ZI =
založenie: minimálne päť FO, alebo dve PO
vznik: zápis do OR
štatutárne orgány: najvyšší orgán: členská schôdza
štatutárny orgán: predstavenstvo
kontrolný orgán: kontrolná komisia
zrušenie: likvidácia
zánik: výmaz z OR

Ďalej poznáme:
* TICHÉ SPOLOČENSTVO -> tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúceho z podielu.
* ZDRUŽENIE -> cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účel.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.