referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Hospodárska politka štátu
Dátum pridania: 29.05.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klingacz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 417
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Nástroje fiškálnej politiky – makroekonomické ciele sa snaží fiškálna politika dosiahnuť regulovaním agregátneho dopytu a agregátnej ponuky, k čomu využíva nástroje FP. Môžeme ich rozdeliť na dve skupiny:
1. automatické – vstavané stabilizátory – v ekonomike pôsobia automaticky a po ich zavedení nevyžadujú žiadne špeciálne hospodárske opatrenia. K zabudovaniu patria:
a) poistenie v nezamestnanosti a poskytovanie podpory v nezamestnanosti,
b) iné formy sociálneho poistenia a sociálnej pomoci (dôchodkové, nemocenské, úrazové),
c) štátny výkup prebytkov poľnohospodárskej produkcie,
d) subvencie (dotácie) k cenám poľnohospodárskych produktov.
2. zámerné – diskrétne opatrenia – vyžadujú jednorazové rozhodnutie vlády, parlamentu, ktorého cieľom je zvýšiť účinnosť FP. K zámerným opatreniam patria:
a) zmeny daňových zákonov (daňové zákony),
b) zmeny v štruktúre a vo výške výdavkov verejných rozpočtov,
c) projekty verejnej zamestnanosti.

Dôchodková politika

Je dôležitou súčasťou HP. Svoj základ má v sústavnom riešení vzájomného vzťahu cien a miezd. Vyplýva to zo skutočnosti, že mzdy vystupujú ako najdôležitejšia zložka dopytu. Ceny zase ovplyvňujú najmä ponuku.

Funkcie dôchodkovej politiky:
1. stabilizácia cenovej hladiny – ceny môže vláda ovplyvňovať zmenami sadzieb nepriamych daní, tj. dane za výrobky, tovary a služby. Patria sem DPH a spotrebné dane.
2. znižovanie rozdielov v sociálnom postavení jednotlivca – trhová ekonomika smeruje k hromadeniu bohatstva na jednej strane a chudoby na druhej strane, štát sa usiluje reguláciou dôchodkových príjmov tieto rozdiely znižovať(regulovanie cenovej hladiny).
3. ovplyvňovať celkového dopytu – celkový dopyt možno regulovať prostredníctvom regulovania cenovej hladiny miezd, podpôr v nezamestnanosti a sociálnych dávok, daní, odvodov.

Nástroje dôchodkovej politiky – dôchodková politika využíva nasledovné nástroje:
1. priamu vládnu reguláciu miezd a cien,
2. daňové zákony,
3. priznanie alebo nepriznanie daňových úľav.
Nástroje regulácie príjmov a dôchodkov možno podľa subjektov rozdeliť do troch skupín:
1. regulácia príjmov podnikateľských subjektov (zákon o dani z príjmov),
2. regulácia príjmov domácností (daň z príjmov, odvody do fondov),
3. regulácia príjmov neziskových organizácií (vláda priamo v rozpočte stanoví potrebný objem prostriedkov na vykonanú činnosť.

Cenová politika - v trhovej ekonomike má všetko svoju cenu, ktorá závisí od výšky ponuky a dopytu. Cenovú politiku štátu tvoria:
a) cenová regulácia,
b) cenová kontrola,
c) cenová stratégia.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Hospodárska politka štátu SOŠ 2.9734 750 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.