referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Hospodárska politka štátu
Dátum pridania: 29.05.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klingacz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 417
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Cenová regulácia - je stanovenie alebo usmernenie cien, cenovými orgánmi. Štát môže stanoviť:
- úradné určenie cien, tj. cenu maximálnu, pevnú alebo minimálnu. Maximálna cena – je cena, ktorú nie je možné prekročiť. Pevná cena – je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť. Minimálna cena – je cena, ktorú nie je prípustné znížiť.
Rozhodnutia cenových orgánov sú záväzné pre všetky FO aj PO. Ministerstvo financií reguluje ceny vtedy, ak vznikne mimoriadna trhová situácia, vyžaduje si to verejný záujem, ochrana spotrebiteľa. Cenovú reguláciu v podmienkach SR upravuje zákon o cenách.
Cenová kontrola. Cenové orgány zisťujú či ekonomické subjekty neporušujú cenové predpisy a zákon o cenách.
Cenová stratégia je súhrn opatrení, postupov, pravidiel a zásahov štátu v oblasti cien zameraných na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Mzdová politika – patrí k nástrojom sociálnej politiky. Hlavným nástrojom je minimálna mzda. Minimálna mzda má zabezpečiť minimálnu životnú úroveň občanov. Jej výška je 295,50 € (1. 1. 2009), je daná nariadením vlády a je záväzná pre všetky podnikateľské subjekty.

Zahranično-obchodná politika

Pre každú ekonomiku je vhodné vyrábať tovary a poskytovať služby, ktoré je schopná produkovať s nízkymi nákladmi a dovážať to, čo nie je schopná vyrobiť (alebo vyrobiť s vyššími nákladmi).
V súčasnosti hospodársky vyspelé ekonomiky využívajú 2 typy obchodnej politiky:
1. protekcionársku
2. liberálnu

Protekcionárska obchodná politika – tj. systém opatrení využívaných na ochranu vlastnej ekonomiky a jej záujmov. Uplatňuje sa v tých prípadoch, keď sa snaží ochrániť sľubne sa rozvíjajúce domáce odvetvie a tým podporiť zamestnanosť a určitom regióne.

Liberálna obchodná politika – tj. odstránenie obmedzení určitého alebo celého dovozu. Za výhody tejto politiky považujeme:
zvýšenie konkurencie na domácom trhu,
obmedzovanie monopolných zvyklostí domácich výrobcov,
rozšírenie sortimentu pri uspokojovaní potrieb,
zvyšovanie efektívnosti výroby,
urýchlenie ekonomického rastu,
zvýšenie životného štandardu.

Táto politika umožňuje voľný pohyb tovarov, služieb, pracovnej sily a kapitálu cez hranice.

Nástroje menovej politiky
Menový kurz – je to cena jednej meny vyjadrená v inej mene. Určuje sa na devízovom trhu, u nás ho denne vydáva ECB.
ECB a NBS môže menu Devalvovať alebo Revalvovať, a tým podnecuje vývoz alebo brzdí dovoz.
Devalvácia meny – znamená oficiálne zníženie menového kurzu voči ostatným menám a podnecuje vývoz a brzdí dovoz. (Naše tovary sú v zahraničí lacnejšie).
Revalvácia meny – znamená zvýšenie menového kurzu voči ostatným menám, brzdí vývoz a podnecuje dovoz. (Naše tovary sú v zahraničí drahšie).
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Podobné referáty
Hospodárska politka štátu SOŠ 2.9734 750 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.