referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Hospodárska politka štátu
Dátum pridania: 29.05.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klingacz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 417
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 50s
Pomalé čítanie: 17m 45s
 
Hospodárska politika štátu

Hospodárska politika predstavuje súhrn nástrojov, metód, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomiky v danom období.
Subjektom HP je vláda, parlament a orgány verejnej správy. Medzi objekty, ktoré sú ovplyvňované HP patria podniky a domácnosti.

Ciele hospodárskej politiky – HP každého štátu má stanovené určité ciele. z časového hľadiska poznáme:
a) krátkodobé ciele – do 1 roka
b) strednodobé ciele – od 1 roka do 5 rokov
c) dlhodobé ciele – od 5 rokov do 20 rokov

Z hľadiska stability ekonomiky najčastejšie HP sleduje tieto ciele:
a) cenová stabilita – znamená, že vláda sa usiluje minimalizovať zmeny v cenách, zabrániť cenovým výkyvom a vzniku inflácie,
b) zamestnanosť – úlohou tohto cieľa je udržať nezamestnanosť na takej úrovni, ktorá sa približuje k prirodzenej miere nezamestnanosti. Za prirodzenú mieru nezamestnanosti považujeme takú, pri ktorej je počet nezamestnaných menší, nanajvýš sa rovná počtu voľných pracovných miest,
c) ekonomický rast – zameriava sa na rast HDP, aby rástol rovnomerne a tým zabezpečil cenovú stabilitu a požadovanú zamestnanosť,
d) rovnováha platobnej bilancie – ak sa suma celkových peňažných príjmov rovná sume celkových peňažných výdavkov,
e) optimálne rozdeľovanie dôchodkov – úlohou vlády je zmierňovať dôchodkovú nerovnosť a tým zmierniť sociálne napätie v spoločnosti. HP, ktorá sleduje všetky tieto ciele sa nazýva stabilizačná hospodárska politika.

Nástroje hospodárskej politiky

Úlohy a ciele, ktoré si štát v ekonomike vytýčil dosahuje určitými prostriedkami. Nazývame ich nástroje hospodárskej politiky. Voľba nástrojov závisí od toho, ktoré ekonomické veličiny chce štát ovplyvňovať, čo chce dosiahnuť. Podľa konkrétnej hospodárskej situácie môže štát uplatňovať rôzne formy štátnych zásahov do ekonomiky. Štátny zásah do ekonomiky znamená, že štát ovplyvní jednotlivé hospodárske subjekty tak, aby konkrétne rozhodnutia smerovali k dosiahnutiu cieľa.

Nástroje hospodárskej politiky:
1. monetárna politika
- peňažná
- úverová
2. fiškálna politika
- štátny rozpočet, príjmy a výdavky
3. dôchodková politika
- cenová
- mzdová
4. zahraničnoobchodná politika
- obchodná politika
- menová politika
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Hospodárska politka štátu SOŠ 2.9734 750 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.