referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Utorok, 29. septembra 2020
Výška Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 14.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 071
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Téma : Výška Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009

Právny predpis :

Vestník MP SR č. 1 z 9. januára 2009
Vestník MP SR č. 6 z 12. marca 2009
Oznámenie MP SR o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia v PRV SR 2007-2013 č. 681/2009-100

A) Sumy agroenvironmentálnych platieb na pod opatrenie

1, Základná podpora :

a, pre ornú pôdu 65,19 €/ha
b, pre trvalé trávne porasty 48,10 €/ha

2, Integrovaná produkcia :

a, vo vinohradníctve 628,83 €/ha
b, v ovocinárstve 551,82 €/ha
c, v zeleninárstve 496,78 €/ha

3, Ekologické poľnohospodárstvo :

a, v období konverzie :

1, pre ornú pôdu 218,12 €/ha
2, na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny 487,75 €/ha
3, na ovocné sady a vinohrady 900,00 €/ha
4, pre trávnaté porasty 137,39 €/ha

b, v období po konverzii :

1, pre ornú pôdu 152,69 €/ha
2, na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny 376,75 €/ha
3, na ovocné sady a vinohrady 671,15 €/ha
4, pre trvalo trávne porasty 96,16 €/ha

4, Ochrana proti erózii na ornej pôde :

a, pri zabezpečení stabilizačného osevného postupu 157,67 €/ha
b, pri zabezpečení prijateľnej veľkosti parcely 45,31 €/ha

5, Ochrana proti erózii vo vinohradoch :

a, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3 ° do 10° 72,53 €/ha
b, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 10° do 18° 87,07 €/ha
c, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 18º 103,83 €/ha

6, Ochrana proti erózii vo vinohradoch :

a, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3º do 10º 72,53 €/ha
b, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad10º 87,07 €/ha

7, Agroenvironmentálna platba podľa odsekov 5 a 6

- sa neposkytne na plochy vinohradov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa bodu 2 písm. a).

Alebo :
ovocných sadov, na ktoré má byť poskytnutá podpora podľa odseku 2 písm. b).

8, Zatrávnenie ornej pôdy je : 144,56 €/ha
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vestník MP SR č. 6 z 12. marca 2009, Vestník MP SR č. 1 z 9.januára 2009
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.