referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Výška lesníckych agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 29.05.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 292
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
Téma:
Výška lesníckych agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009

Právny predpis:
Vestník MP SR č. 1 z 9.januára 2009
Oznámenie MP SR o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia v PRV SR 2007-2013 č. 681/2009-100
MP SR podľa § 60 odstav. 1 NV SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa Programu rozvoja vidieka ( PRV ) oznamuje:

- Pri zaradení do Agroenvironmentálneho opatrenia sa stanovuje agroenvironmentálna platba na pod opatrenie:

1. v územiach európskeho významu na lesnom pozemku sa stanovuje platba na: 47,14 €/ha ročne na 1 ha lesného pozemku

2. v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde sa stanovuje platba na: 94,50 € ročne na 1 ha trvalého trávnatého porastu

3. Pri zaradení do pod opatrenia:
- prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy:

1. Najvyššia platba na založenie lesného porastu sa stanovuje na:
a, 2 230,63 €/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie je zaradená do znevýhodnených oblastí.
b, 1 951,80 €/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie nie je zaradená do znevýhodnených oblastí.

2. Platba na ošetrovanie zalesneného pozemku sa stanovuje na 763,46 €/ha ročne na 5 rokov.

3. Platba na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom pozemku na obdobie najviac 15 rokov na 1 ha zalesneného pozemku sa stanovuje ročne na:
a, 464,72 € pre žiadateľov poľnohospodárov
b, 150,00 € pre ostatné osoby

4. Pri zaradení do opatrenia lesnícko-environmentálne platby sa stanovuje platba na:
a, 57,92 €/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov
b, 54,47 €/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov
c, 65,39 €/ha na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov
 
Zdroje: Vestník MP SR č. 1 z 9. januára 2009
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.