referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Nedeľa, 17. januára 2021
Alternatívne formy financovania
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bloodyhell
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

2.5 Príklad na faktoring

Klient dodáva tovar pre svojho odberateľa. Na základe kontraktu s odberateľom, klient na dodaný tovar vystavuje faktúry so splatnosťou 60 dní. Klient vystaví 1 faktúru za mesiac vo výške 185.000 EUR. Po predložení faktúry spolu s dohodnutými podkladmi na odkup, je klientovi spravidla do 24 hodín na účet pripísaný preddavok vo výške 80% z nominálnej hodnoty faktúry.

Nominálna hodnota faktúry: 185.000 EUR
Preddavok (80% z nominálnej hodnoty): 148.000 EUR
Spracovateľský poplatok (0,4% z nom. hodnoty faktúry): 740 EUR
Na účet klienta bude pripísaná suma 148.000 EUR, t.j. preddavok a bude zúčtovaný spracovateľský poplatok vo výške 740 EUR. Po uhradení 100% hodnoty financovanej faktúry odberateľom klienta mu bude na jeho účet pripísaný doplatok, v tomto prípade vo výške 20% z nominálnej hodnoty faktúry, teda 37.000 EUR.

Finančné náklady spojené s prefinancovaním 1 faktúry pozostávajú z nasledovných položiek:
Spracovateľský poplatok: 740 EUR
Úrok: 1.547,34 EUR
(úroková sadzba: napr. 1-mesačný Euribor + 1,9% p.a.: 1-mesačný Euribor t.č. 4,373% p.a.) (185.000 x 80% x 60 dní x 6,273% p.a. / 360 = 1.547,34)
Celkové finančné náklady na 1 faktúru predstavujú sumu 2.287,34 EUR, t.j. 1,2% z hodnoty faktúry.

3 Forfaiting

Forfaiting je nákup v budúcnosti splatných účtovných alebo zmenkových pohľadávok so zrieknutím sa spätného postihu v prípade, ak dlžník nezaplatí. Odkupujú sa jednotlivé pohľadávky, pričom odkup prebieha na diskontnej báze, čo znamená, že forfaitér prepláca pohľadávku ihneď pri jej odkupe a zráža si z nej odmenu. Podkladom forfaitingu z právneho hľadiska je kúpna zmluva/kontrakt medzi exportérom ako predávajúcim pohľadávky a bankou ako kupujúcim pohľadávky (forfaitér).

Vzhľadom na to, že forfaiting je odkúpenie pohľadávky bez spätného postihu, banka vyžaduje zabezpečenie pohľadávky niektorým zo zabezpečovacích inštrumentov – garanciou (zmenky vlastné, cudzie, avalované alebo zaručené bankou, akreditívy s odloženou splatnosťou).

Exportér preberá na seba zvyčajne všetky náklady forfaitingu. Predmetom dojednania forfaitingu je jednotlivá pohľadávka v lehote splatnosti od 90 dní do 8 rokov, pričom plnenie sa realizuje vo voľne zameniteľnej mene.

3.1 Druhy forfaitingu

a) forfaiting bez regresu – za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky postupca (exportér) neručí, pričom spätný postih sa nevzťahuje ani na ktoréhokoľvek predchádzajúceho držiteľa záväzku, zahrnutím doložky „bez regresu“ všetky riziká a inkasné ťažkosti prechádzajú na kupujúceho pohľadávky - banku, pri bezregresnom odkupe pohľadávky ručí postupca iba za kvalitu dodávky
b) forfaiting s regresom - za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky postupca ručí do výšky prijatej odplaty spolu s úrokmi
c) zahraničný forfaiting - prevažne odkup bankových rizík, odkup bez regresu
d) tuzemský forfaiting - prevažne odkup korporátnych rizík, bez regresu, prípadne s regresom.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.