referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Július
Nedeľa, 11. apríla 2021
Alternatívne formy financovania
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bloodyhell
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

3.2 Náklady na forfaiting

diskontná sadzba - skladá sa z aktuálnej úrokovej sadzby na medzibankovom trhu a z marže zohľadňujúcej riziko forfaitéra, uvádza sa v % a je vypočítaná na časový úsek odo dňa odkupu pohľadávky až po jej splatnosť.

poplatky - tzv. Arrangement Fee (fixný poplatok za administratívne spracovanie transakcie) alebo tzv. Commitment Fee (odmena forfaitéra za riziko zhoršenia bonity dlžníka v období od uzavretia zmluvy do odkupu pohľadávky).

3.3 Využitie forfaitingu

Forfaiting môžu využiť predovšetkým vývozcovia, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky na ďalšie záväzky a tak isto potrebujú získať hotovostnú platbu pre dodávateľa, respektíve v krátkej dobe po nej. Forfaiting je možné samozrejme využiť aj v tuzemskom obchode.

4 Leasing

- podstata leasingu spočíva v tom, že poskytovateľ leasingu (prenajímateľ) ponúka príjemcovi leasingu (nájomcovi) určitý predmet na používanie, a to proti bežným platbám (splátkam), pričom prenajímateľ zostáva v právnom zmysle majiteľom predmetu leasingu.
- prenajímateľmi sú výrobcovia, obchodníci, banky alebo leasingové spoločnosti.

4.1 Leasingová zmluva a typy leasingových zmlúv (Príloha č. 3 - Leasingová zmluva)

Leasingová zmluva obsahuje tieto náležitosti:

- upravuje prevzatie predmetu leasingu nájomcom (protokol o prevzatí)
- menu, v ktorej sa bude platiť a platobné podmienky
- podmienky dodávky
- výšku leasingových splátok a presné termíny splatnosti jednotlivých splátok
- poistenie predmetu leasingu
- použiteľné právo a sídlo príslušného úradu
- nevypovedateľný čas trvania leasingovej zmluvy
- dodatok o tom, že nájomca preberá náklady na servis
- dodatok o dôsledkoch neplatenia splátok leasingu
- spôsob prevodu predmetu leasingu do vlastníctva nájomcu
- požadovaná banková záruka

Rozlišujeme 3 typy leasingových zmlúv:
a) bežná zmluva - uzatvára sa na tzv. základnú nájomnú dobu (3 – 8 rokov)
b) zmluva s opčným právom na predĺženie - nájomca má právo po uplynutí základnej doby buď na predĺženie zmluvy za novo dohodnuté nájomné, alebo prenajatý predmet odkúpiť do svojho vlastníctva
c) zmluva s právom odkupu predmetu - dáva nájomcovi právo na odkúpenie predmetu po uplynutí základnej doby

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.