referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Nedeľa, 17. januára 2021
Alternatívne formy financovania
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bloodyhell
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

4.2 Leasingový koeficient, akontácia a vstupná splátka

Leasingový koeficient = vyjadruje pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene. Výška koeficientu udáva o koľko preplatíme predmet leasingu. Napríklad koeficient 1,1 znamená, že oproti obstarávacej cene predmetu leasingu zaplatíme v rámci leasingovej ceny o 10 % viac. Spodná hranica leasingového koeficientu sa pohybuje na hranici 10 %, horná hranica 30 – 40 %. Všeobecne platí, že koeficient klesá so stúpajúcou výškou akontácie a s kratšou dobou splácania. Niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú štvrťročné splátky, ktoré majú nižší koeficient, a teda predmet leasingu preplatíte menej ako pri mesačných splátkach. Výšku leasingového koeficientu ovplyvňuje množstvo faktorov. Spoločnosti si do neho premietajú cenu svojich zdrojov, riziko, náklady na leasingovú zmluvu a ďalšie faktory.

Akontácia - výška zálohy na nájomné za predmet leasingu vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny vozidla a prepočítava sa na eurá. Čím vyššiu sumu zaplatíme, tým nižšie sú pravidelné splátky nájomného. Nižšia akontácia sa prejavuje vo vyššom leasingovom koeficiente, a tak nájomca zaplatí za predmet leasingu viac.
Vstupná splátka - zahŕňa akontáciu, prvú mesačnú (štvrťročnú) splátku a samozrejme poistenie, ak sa nájomca nerozhodol poistiť predmet leasingu individuálne.

4.3 Postup pri leasingu

Konkrétny postup leasingovej operácie začína dodaním leasingového predmetu nájomcovi. Nájomca ho preverí a spolu s dodávateľom podpíšu Odovzdávací protokol (Príloha č. 4). Tento protokol sa odovzdá leasingovej spoločnosti, ktorá vyplatí dodávateľovi plne obstarávaciu cenu predmetu, čím začne plynúť dohodnutý čas leasingovej zmluvy. Nájomca začne platiť prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti) dohodnuté obchodné splátky

4.4 Druhy leasingu

A: Operačný leasing - vystupujú tu iba 2 účastníci, a to prenajímateľ (obchodník, výrobca) a nájomca (užívateľ), prenajímateľ odovzdá leasingový predmet do užívania nájomcovi a nájomca platí prenajímateľovi nájomné v závislosti od podmienok uvedených v zmluve, základnými

Charakteristikami operačného leasingu sú:
- leasing sa obmedzuje iba na niektoré predmety (nie na všetky, akékoľvek predmety)
- je prevažne krátkodobý (na dobu niekoľkých týždňov až mesiacov)
- prenajímateľ zostáva vlastníkom prenajatého predmetu (eviduje ho, zaisťuje poistenie a podobne), a to aj po úplnej amortizácii predmetu
- po skončení nájomnej doby prenajímateľ preberá prenajatý predmet naspäť (prenajíma ho ďalej, resp. ho používa sám)
- v prípade fyzického, resp. morálneho opotrebovania predmetu sa prenajatý predmet prenajímateľom vymení (revolvingový leasing)

B: Finančný leasing - s postupným rozširovaním leasingových obchodov sa celkom prirodzeným spôsobom vyvinul z operačného leasingu finančný leasing, je zabezpečovaný prostredníctvom leasingových spoločností, čiže nepriamo, spočíva v 3-strannom vzťahu medzi výrobcom (obchodníkom), leasingovou spoločnosťou (prenajímateľom) a leasingovým užívateľom (nájomcom), medzi výrobcu (obchodníka) a nájomcu (užívateľa) vstupuje leasingová spoločnosť, leasingové spoločnosti zakladá banka, alebo samotní výrobcovia a obchodníci

Vyznačuje sa nasledovnými charakteristikami:
- jeho predmetom sú určité predmety, niekedy aj celý podnik
- investičné riziko nesie nájomca
- v zmluve sa dohodne základná nájomná doba
- nájomná doba môže zodpovedať dobe plného opotrebenia (zmluva „full pay out“- leasing s úplnou amortizáciou), alebo čiastočného opotrebenia (zmluva „non full pay out“ - leasing so zostatkovou cenou) prenajatého predmetu
- v leasingovej zmluve možno dohodnúť konkrétne podmienky
- leasing sa značne rozšíril aj v medzinárodnom meradle, rozoznávame zahraničný leasing a medzinárodný leasing

 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.