referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Sobota, 28. marca 2020
Alternatívne formy financovania
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bloodyhell
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Faktoring

Faktoring je financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, t.j. banka odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa (klienta), pričom banka poskytuje do 80% nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na banku. Rozdiel medzi financovanou a uhradenou sumou pohľadávky prevádza na účet klienta po zaplatení pohľadávky odberateľom. Pri splnení stanovených kritérií odkupuje banka pohľadávky až do výšky 100% ich nominálnej hodnoty.
Faktoringová spoločnosť odkupuje pohľadávky v čase ich vzniku pred lehotou splatnosti, pričom ich splatnosť nepresiahla ešte 180 dní, vznikli výlučne z predaja na nekrytý úver a pohľadávka sa vzťahuje na krajinu odberateľov, kde je možné faktoring uplatniť a partnerom je seriózny odberateľ.

Kedy faktoring?
Keď...
• odberatelia požadujú dlhú splatnosť
• odberatelia platia po lehote splatnosti
• máte nedostatok prostriedkov na prefinancovanie nákupu surovín a sezónnych výkyvov
• dodávatelia požadujú platby pri odbere tovaru alebo zálohovo
• nie ste si istý či nový zákazník zaplatí
• máte nových zákazníkov, ale ste na limite v bankách
• chcete si zabezpečiť dostatočnú výšku prevádzkových financií či rast spoločnosti bez ďalšieho zaťaženia majetku

2.1 Postup pri faktoringu

1. Klient (dodávateľ) dodá tovar odberateľovi a vystaví faktúru. (Príloha č. 1 - Faktúra)
2. Klient predloží príslušnú faktúru s dohodnutými podkladmi na odkúpenie faktoringovej spoločnosti. (Príloha č. 2 - Zmluva o postúpení pohľadávky)
3. Faktoringová spoločnosť po prijatí a preverení podkladov pripíše na účet klienta peňažné prostriedky vo výške 60-90% nominálnej hodnoty faktúry, znížené o diskontný úrok a spracovateľský poplatok.
4. Odberateľ uhrádza pohľadávku na účet faktoringovej spoločnosti.
5. Faktoringová spoločnosť po prijatí platby od odberateľa pripíše na účet klienta rozdiel medzi sumou zaplatenou odberateľom a hodnotou financovanej časti pohľadávky.

2.2 Typy a druhy faktoringu

Typy faktoringu:

1. faktoring bez spätného postihu klienta (bezregresný) - riziko nezaplatenia je prenesené na príslušnú banku, to znamená, že banka preberá pohľadávku a riziko z nezaplatenia znáša výlučne banka, klient banky, ktorý jej príslušnú pohľadávku predal, nie je nijako postihnuteľný v prípade nezaplatenia, v prípade tohto druhu faktoringových služieb banky poväčšine vyžadujú zabezpečenie pohľadávok.

2. faktoring so spätným postihom klienta (regresný) - ak nezaplatí pohľadávku primárny dlžník, banka zaťaží účet klienta hodnotou nezaplatenej odkúpenej pohľadávky, takže riziko z nezaplatenia zostáva na strane klienta banky, banka na seba preberá výlučne správu pohľadávok, ktorá je spojená aj s vymáhaním príslušných pohľadávok.

3. bezregresný faktoring so spoluúčasťou - je to postúpenie pohľadávok faktoringovej spoločnosti s tým, že táto preberie vo vhodne stanovenom rozsahu riziko spojené s insolventnosťou alebo neochotou zákazníka zaplatiť, banka garantuje úhradu postúpenej pohľadávky v prípade nezaplatenia odberateľom až do zmluvne dohodnutej výšky, určenej odpočítaním dohodnutej spoluúčasti.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.