referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Maturitné otázky - ekonomika a riadenie
Dátum pridania: 25.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janushenushenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 005
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Úvod

Dôvodom voľby tejto problematiky ako témy stredoškolskej odbornej činnosti bolo to, že som si rovnakú problematiku zvolila ako tému mojej záverečnej maturitnej práce.

Cieľom tejto práce bolo:
1. zistiť, ako vnímajú predajňu parfumérie v Rimavskej Sobote jej zákazníci – ako hodnotia jej imidž
2. na základe získaných informácií navrhnúť odporúčania pre zlepšenie imidžu danej maloobchodnej predajne
3. vytvoriť ponukový katalóg pre maloobchodnú predajňu – parfumériu za účelom oboznámenia zákazníkov s predajňou a jej sortimentom

Metodika spracovania
Pri spracovaní prvej časti tejto práce sa opierame hlavne o informácie, ktoré sme čerpali z knižných publikácií poskytnutých Mestskou knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
Pri zhromažďovaní materiálov do druhej časti tejto práce sme svoje poznatky čerpali z prieskumu v maloobchodnej predajni (parfumérii) a prostredníctvom získaných informácií z vyplnených dotazníkov a rozhovorov ako s pracovníkmi maloobchodnej predajne, tak aj so zákazníkmi tejto maloobchodnej predajne.
Pri tvorbe ponukového katalógu, ktorý je taktiež súčasťou tejto práce sme priamo spolupracovali s pracovníkmi tejto predajne, ktorí nám ochotne poskytli priestor na vytvorenie zaujímavých fotografií, ktoré sú súčasťou spomínaného ponukového katalógu maloobchodnej predajne – parfumérie.
Všetky získané a zhromaždené informácie, materiály a fotografie sme spracovali pomocou počítača. Pri vyhodnocovaní získaných údajov sme použili tabuľky a grafy.

Maloobchod

Charakteristika maloobchodu
Maloobchod definujeme ako súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné, nie podnikateľské použitie. Je posledným článkom v toku tovarov od výrobcu k spotrebiteľovi a je priamo spojený s finálnym spotrebiteľom.
Maloobchodnú činnosť vykonávajú mnohé inštitúcie: výrobcovia, veľkoobchodníci, maloobchodníci. Jej väčšinu zabezpečujú maloobchodníci – podnikatelia, ktorých tržby pochádzajú primárne z maloobchodnej činnosti.

Maloobchodníci poskytujú svojim dodávateľom i zákazníkom služby súvisiace s predajom tovaru. Nakupujú tovar od dodávateľov a teda financujú zásoby tovaru, zvyčajne tovar aj predávajú a skladujú. Niekedy upravujú veľkosť balenia s ohľadom na spotrebné zvyklosti zákazníkov.
Maloobchodné organizácie väčšinou disponujú vyškolenými pracovníkmi, ktorí poskytujú pomoc a odbornú radu zákazníkom. Niektorí maloobchodníci poskytujú spotrebiteľské úvery, záruky či pozáručný servis zakúpeného tovaru a znášajú riziko aj náklady s tým spojené.
Predajňa je základnou prevádzkovou jednotkou maloobchodu. Ide o takú organizačnú jednotku, ktorá sa zaoberá maloobchodným predajom a ďalšími činnosťami spojenými s predajom.

Členenie maloobchodu
Maloobchodné predajne sa vyskytujú vo všetkých veľkostných kategóriách a formách, pričom stále sa objavujú nové typy.
Predajne možno klasifikovať podľa jedného alebo viacerých znakov, a to podľa:

- rozsahu služieb (samoobslužný obchod, maloobchod s vlastným výberom, maloobchod s ohraničenou ponukou služieb, maloobchod s úplnou ponukou služieb)
- predávaného produktového radu (sortimentu) - (predajne so širokým sortimentom, predajne s úzkym sortimentom, predajne s hlbokým sortimentom, predajne s plytkým sortimentom)
- cenovej úrovne
- stupňa podriadenosti
- územnej koncentrácie
- metódy práce (maloobchodný predaj realizovaný v maloobchodných predajniach, maloobchodný predaj realizovaný bez predajných priestorov)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.