referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Príspevok na živnosť II.časť
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 681
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Skôr ako dostanete príspevok na rozbehnutie podnikania z úradu práce sociálnych vecí a rodiny, musíte absolvovať povinnú praktickú prípravu, ktorá sa končí vydaním certifikátu.

Podmienkou je, že pre komisiou obhájite podnikateľských plán.
V podnikateľskom pláne klient opíše, v akej oblasti chce podnikať, ako sa chce udržať v konkurencii.

V zámere by podnikateľ okrem osobných údajov mal opísať aj doterajšie zamestnanie vrátane živností.
Vyzdvihnúť by mal svoje schopnosti, zručnosti praktické a teoretické vedomosti a poznatky, a hlavne svoje skúsenosti
v odbore podnikania.

Ak sa niekto rozhodol znova podnikať, mal by zdôvodniť prečo predchádzajúci živnosť ukončil alebo pozastavil.

Predmet podnikania :

Táto časť by mala vypovedať o tom, do akej oblasti podnikania sa chcete pustiť. O príspevok sa uchádzajú najmä remeselníci, ktorí chcú podnikať v odbore stavebníctva, / tesári, murári /
Na to, aby ste v remesle mohli rozbehnúť živnosť potrebujete výučný list. Zákon však pripúšťa, aby sa za vaše schopnosti zaručila aj odborne spôsobilá osoba.

Vzdelanie nie je rozhodujúce, ak ide o práce, ktoré si odbornú spôsobilosť nevyžadujú. ( napr. prípravné práce v stavebníctve, pomocné a búracie, maliarske práce. )

Hovoríme o voľnej živnosti, pri ktorých na vydanie živnostenského listu nie je potrebný výučný list.

Časové postupy :

V štádiu, keď sa na úrade práce robia už podnikateľské zámery, dostávajú sa klienti do kontaktu zo živnostenským úradom. Odporúčame klientom, aby sa presvedčili, či v danej oblasti môžu podnikať , či živnostenský úrad nebude od nich požadovať výučný list.

V ďalšej časti treba opísať určitý časový plán. ( napr. termín otvorenia prevádzky, obchodu, metódy informovania verejnosti, príp. spôsob zverejnenia reklamy, získanie prvých zákazníkov, postupy a metódy prijímania zamestnancov, či je pláne ponúknuté služby aj rozširovať, )

Obsah podnikateľského zámeru :

1, osobné údaje
( vzdelanie, prax, jazykové znalosti, záľuby, schopnosti)
2, charakteristika zámeru ( predmet podnikania )
3, postup realizácie zámeru ( časový plán rozbehu, a rozšírenie prevádzky na jednotlivé roky )
4, Miesto realizácie zámeru ( priestory na podnikanie )
5, Marketingové informácie (
spotrebiteľ, jeho požiadavky, dodávateľ, ceny )
6, Slabé a silné stránky zámeru ( v čom budete lepší ako konkurencia, čo vás môže ohroziť )
7, Finančná stránka ( príjmy, výdavky, vlastný vklad )
8, podporné informácie ( osvedčenie o absolvovaných školeniach, analýza cenníku konkurencie )
9, Kalkulácia predpokladaných nákladov
o aký príspevok žiadate, rozpis vecí, ktoré z neho chcete zakúpiť. )

Miesto realizácie zámeru :

Dostávame sa k priestoru na podnikanie. Ak ich vlastníte, je potrebné dokladovať vlastnícke listy, ak nie, potrebné sú nájomné zmluvy. Stačí ak klient má aspoň zmluvu o budúcej nájomnej alebo kúpnej zmluve s majiteľom priestoru.

Je potrebné aj uvádzať aj to, či budú potrebné financie na stavebnú úpravy, či je objekt sprístupnený, či má parkovacie miesta, ako aj to, kde chcete uložiť veci, ktoré s príspevku od úradu zakúpite.

Marketing :

Pri budovaní marketingu hľadajte a získavajte vo všetkých dostupných informáciách. Informujte sa o konkurencii v okolí. Dôležité sú vstupné náklady, ktoré plánujete vložiť do zviditeľnenia sa na trhu.
Ak sa rozhodneme pre určité miesto podnikania ( otvorenie prevádzky, priestoru ), podstatné bude zmapovanie situácie. ( zbytočné otvárať obchod tam, kde je v blízkosti iný s rovnakým zameraním )

Podstatné je i zázemie, osobné vlastnosti, charakter či povesť budúceho podnikateľa.
Podpora rodiny, čestnosť, spoľahlivosť , spravodlivosť a kvalita. Toto sú silné stránky, ktorými by mohol v zámere argumentovať a operovať, a tak zvýšiť svoje šance a uspieť pred komisiou.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.