referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Pondelok, 13. júla 2020
Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009
Dátum pridania: 07.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 836
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 


• že by priamo od prvovýrobcu (z farmy) boli predávané potraviny živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo maloobchodnej prevádzkarni, ktoré by boli čerstvé, priemyselne nespracované (chemicky neošetrené - nekonzervované)
• zvýšil by sa priamy príjem malých roľníkov a podnikateľov priamym predajom, čo by podporilo aj agroturistiku, spestrilo sortiment ponúkaných produktov v naturálnej forme

V návrhu nariadenia vlády boli upravené malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu a to : produktov akvakultúry, medu, mlieka, vajec, mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat prvovýrobcami a malé množstvá zveriny z voľne žijúcej zveri.
Malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu musia pochádzať z vlastnej produkcie, chovu, výlovu alebo rybolovu alebo farmy, chovu alebo činnosti prvovýrobcu. Prvovýrobca musí vykonať ohlásenie činnosti - registráciu na príslušnej RVPS.

Charakteristika jednotlivých komodít na predaj z dvora:


• produkty akvakultúry - sú to ryby v živom stave alebo zabité nespracované, čerstvé ryby vcelku alebo upravené.
• surové kravské mlieko,surové mlieko ovčie, surové mlieko kozie
• vajcia – netriedené ponúkané konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovisku alebo trhovom mieste
• včelí med – med z vlastnej produkcie jednotlivého prvovýrobcu – med z ročnej produkcie
• mäso hydiny- konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej predajne
• mäso zajacovitých - konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej predajne
• mäso zveriny – malé množstvo ulovenej veľkej voľne žijúcej zveri - môže užívateľ poľovného revíru priamo predať konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej prevádzkarne, alebo na osobnú spotrebu, spotrebu členov poľovného združenia alebo spotrebu hostí užívateľa poľov. revíru – je všetka zverina veľkej voľne žijúcej zveri, ulovenej v poľovnom revíri za poľovnícku sezónu
• malé množstvo ulovenej malej voľne žijúcej zveri - môže užívateľ poľovného revíru priamo predať konečnému spotrebiteľovi alebo do maloobchodnej prevádzkarne, alebo na osobnú spotrebu, spotrebu členov poľovného združenia alebo spotrebu hostí užívateľa poľov. revíru – je všetka zverina malej voľne žijúcej zveri, ulovenej v poľovnom revíri za poľovnícku sezónu
Všetci prvovýrobcovia musia:
• byť zaregistrovaní
• mať označené predávané produkty podľa navrhovaného nariadenia vlády
• viesť agendu

Ďalšie nariadenie vlády, ktoré je zaslané na notifikáciu v EÚ, hovorí o výnimkách z požiadaviek na konštrukcie, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby. Tieto prevádzkarne musia spĺňať veterinárno-hygienické požiadavky uvedené v tomto nariadení vlády. (3)

Záver:

Predkladanie žiadosti:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka a Slovenskej republiky 2007 - 2013

Číslo výzvy: 2009/PRV/11

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vyhlasuje na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 118/2009 výberové kolo predkladania:
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem:
-V termíne od 14.9.2009 do 30.9.2009
Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie :
1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009.
Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou
-V termíne od 14.9.2009 do 30.10.2009
Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov :

-zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu.
Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.
Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou.
Kompletne vyplnené formuláre Žo NFP prijíma PPA len v stanovenom termíne na regionálnom pracovisku príslušného kraja, na území ktorého sa má projekt realizovať.
Ak sa bude projekt realizovať vo viacerých krajoch, Žo NFP PPA prijíma na regionálnom pracovisku kraja, v ktorom sa bude realizovať väčšia časť projektu.
ŽoNFP pre projekty u ktorých je miesto realizácie orientované do Ostatných oblastí
(Bratislavaký kraj) sa predkladajú na RP Trnava. /4/
Vysvetlivka : PRV - Plán rozvoja vidieka

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.