referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Odpočítateľná položka
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 308
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 

Odpočítateľná položka v roku 2009 predstavuje
výšku 4 025,70 €. Prvý krát si ju uplatníme pri ročnom zúčtovaní dane do 15.februára 2010, keď pre zamestnávateľa podpíšeme formulár :

1, vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
2, Žiadosť o vykonanie výpočtu z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov

Odpočítateľná položka sa uplatňuje
-Na daňovníka
-Na manželku
( nepracovala alebo bola na materskej a rodičovskej dovolenke )

Znížte si daňovú povinnosť :


Študenti nevedia, že aj pri práci na dohodu môžu u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Tak sa mu mesačne zníži daňová povinnosť, príp. nezaplatí žiadnu daň.

Ak takého vyhlásenie nepodpísal, môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť dodatočne – podaním daňového priznania

Študent môže uzatvoriť aj viacero zmlúv :
-zmluvu o vykonaní práce
-zmluvu o brigádnickej činnosti

Vyhlásenie môže podpísať len pre jedného zamestnávateľa. Študent si môže nárokovať nezdaniteľnú časť za celý rok aj v prípade, ak pracoval len pár mesiacov.

Výška odpočítateľnej položky je v roku 2009 :

-4 025,70 €
Takto sa mu môže vrátiť aj všetka zaplatená daň. Povinnosť podať daňové priznanie nastáva vtedy, ak výška príjmu presiahla 1 717,- €. Pre študenta je však výhodne podať daňové priznanie aj keď zarobil menej.

Autorské zmluvy :

Pri autorskej zmluve neplatí študent žiadne odvody do :

-sociálnej poisťovne
-zdravotnej poisťovne

Platí príspevok do literárneho fondu, a daň, ktorá sa vypočíta len z časti honorárov – od celkovej sumy sa odpočíta suma paušálnych výdavkov 40 % , ktoré si môže uplatniť zo zvyšku sa vypočíta daňová povinnosť.

Pri podaní daňového priznania má opäť nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za celý rok.
Zo zaplatenej dane sa mu vráti :

1, časť dane
2, celá daň

Študent teda po skončení zdaňovacieho obdobia môže podať daňové priznanie s tým, že tak aspoň časť zaplatených daní, alebo aj celú získajú späť.

Ak budú mať príjem len z dohôd, považuje sa to za príjem zo závislej činnosti – priznanie podajú na tlačive typu A

Ak budú mať okrem dohôd aj príjem z autorskej zmluvy použijú –priznanie podané na tlačive typu B

Dve zásadné opatrenia z vládneho balíčka proti krízových opatrení v daňovej oblasti vstupujú do praxe. Schválením novely zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. marca zvyšuje odpočítateľná položka na daňovníka a menia sa aj podmienky uplatňovania tzv. milionárskej dane.

Stáva sa tak retroaktívne a s dočasnou splatnosťou len na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010.

Vyššia nezdaniteľná časť základu dane tak ušetrí zamestnancom i podnikateľom dane aj za prvé dva mesiace tohto roka.

Odpočítateľná položka na daňovníka :

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bola novelou zákona stanovená na rok 2009 výške 4 025,70 eur (približne 121 278 Sk).
Suma zodpovedá novoprijatému limitu 22,5-násobku platného životného minima (22,5 x 178,92 €).

V roku 2008 a ešte aj prvé dva mesiace tohto roka to bol ešte 19,2-násobok životného minima.

To znamená vlani to bolo 19,2 x 5 130 Sk. V januári a februári zase to bolo 19,2 x 5 390 Sk, resp. už 19,2 x 178,92 €, teda základ dane mohol byť znížený mesačne o 286,27 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov sa už bude 10 mesiacov tohto roka brať do úvahy nová výška odpočítateľnej položky.

Jedna dvanástina z tejto nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú budú musieť mzdové pracovníčky zohľadňovať zamestnancom pri výpočte zdaniteľnej mzdy sa po prvýkrát vypočíta už za marec podľa pokynov ministerstva financií nasledovne:

4 025,70 : 12 = 335,475 €, po zaokrúhlení 335,47 €
(na eurocenty nadol).

Za január a február mohol byť zamestnancom znížený základ dane najviac vo výške 286,27 eura mesačne, ak splnili podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky na daňovníka v plnej výške.

„Napriek tomu sa na konci roka 2009 uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 4 025,70 eura.

V nej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte  (0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2009 od marca," informuje rezort financií.  Zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane sa zvyšuje aj zamestnanecká prémia, na ktorú majú zamestnanci nárok od začiatku tohto roka.

Prvýkrát im bude priznaná v budúcom roku.

Milionárska daň :


Druhým opatrením vlády, ktoré by malo čiastočne nahradiť straty z výpadku daní z príjmov po zvýšení odpočítateľnej položky na daňovníka, je nastavenie novej hranice pre daňovníkov s vyššími príjmami, ktorou im skôr siahne na odpočítateľnú položku.

Takzvaná milionárska daň sa začne uplatňovať už pri ročnom úhrne príjmov 15 387 eur (463 540 Sk), kým pri nezmenených podmienkach by to bolo až pri príjme 17 892 € (539 000 Sk).

Novým prahom pre krátenie odpočítateľnej položky sú totiž ročné príjmy, ktoré prekračujú 86-násobok životného minima
(86 x 178,92 €, resp. 86 x 5 390 Sk).

Minuloročné zdaňovacie obdobie to bol 100-násobok životného minima (100 x 5 130 Sk).

Pri príjmoch do alebo rovnajúcich sa 86-násobku životného minima má zamestnanec či podnikateľ nárok na plnú odpočítateľnú položku vo výške 22,5-násobku životného minima, čiže 4 025,70 eur.

Ak sa príjmy prehupnú cez 86-násobok životného minima, nastupuje krátenie odpočítateľnej položky nasledovne:

(44 x 178,92) – (základ dane : 4)

Pozn.: V porovnaní s minulým rokom sa vo výpočte neberie do úvahy 44,2-násobok platného životného minima, ale už len 44-násobok tohto ukazovateľa.

Odpočet na manželku :

Proti krízový balíček priniesol aj zmeny pri nárokovaní odpočítateľnej položky na manželku.  Naďalej budú rozhodujúce príjmy manžela - daňovníka.

Ak sa budú rovnať alebo budú nižšie ako 176,8-násobok platného životného minima (31 633,06 €), môže si odpočítať 4 025,70 eura na manželku, ak nemala vlastné príjmy.

Ak manželka bude mať nejaké príjmy, bude dôležité sledovať, či prekročia alebo neprekročia výšku odpočítateľnej položky na daňovníka, t. j. 4 025,70 eura.

Ak manželove príjmy presiahli 176,8-násobok životného minima, ale manželka nemala vlastné príjmy, potom nezdaniteľná suma na manželku sa vypočíta:

(66,5 x 178,92) – (základ dane : 4)

Ak mala manželka vlastné prímy:

(66,5 x 178,92) – [(základ dane : 4) – vlastné príjmy]

Pozn.: V porovnaní s minulým rokom sa vo výpočte neberie do úvahy 63,4-násobok ale už 66,5-násobok sumy platného životného minima.

Opatrenia z vládneho balíčka pocítia zamestnanci a podnikatelia až budúci rok, keď im budú zamestnávatelia budú robiť ročné zúčtovanie dane a podnikatelia pri podávaní daňových priznaní za rok 2009.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.