Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Organizácia zásobovania

Zásobovaním podniku je poverený útvar zásobovania. Jeho veľkosť závisí od výrobného zamerania a veľkosti podniku.

Jeho štruktúra závisí od:
-Počtu dodávateľov
-Územného rozmiestnenia dodávateľov
-Výrobného zamerania a sortimentu
-Technického vybavenia podniku

Spôsoby obstarávania materiálu:

a)Náhodné – rieši dodávku materiálu až bezprostredne po vzniku potreby, napr.: pri zákazkovej výrobe krajčíra, stolára a pod.
b)Skladové – najrozšírenejší spôsob obstarávania, väčšie množstvo materiálu sa nakúpi na sklad a odtiaľ sa postupne vydáva do výroby – skladovanie plní synchronizačnú funkciu zásobovania a výrobu
c)Bezskladové – materiál sa neskladuje, ale ide priamo do výroby. V praxi je skôr výnimkou, podniky pociťujú potrebu vytvárať materiálové rezervy. Využíva sa najmä v obchode. Zásobovanie má synchrónnu funkciu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk