Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Normy a potreby materiálu

Normy a potreby predstavujú maximálne množstvo materiálu, ktoré sa môže spotrebovať na jednotku produkcie v stanovenej kvalite.

Rozlišujeme:
-Normu spotreby základného materiálu – určuje sa na jednotku výkonu (ks, m, l)
-Normu spotreby pomocného materiálu – určuje sa na rôzne jednotky spotreby, pretože sa nie vždy dá určiť na jednotku výkonu
o pomocný materiál, ktorý sa pridáva k základnému materiálu, ale netvorí obsah hotového výrobku (laky, farby)
o pomocný materiál, použitý pri obsluhe výrobného zariadenia (mazacie oleje)
o pomocný materiál, ktorý používa pracovná sila (odevy, obuv)

Zloženie normy spotreby:
1.Čistý (užitočný) podiel materiálu
2.Odpad
a.Technologický – vyplýva z technologického procesu pri výrobe
b.Ostatný – vzniká pri organizácii práce

Metódy určovania noriem spotreby:
-Prepočtovo-analytická – vychádza z technickej a technologickej dokumentácie
-Skúšobno-technologická – norma sa stanoví skúškami vo výrobnej prevádzke alebo v laboratóriách
-Štatistická – vychádza z priemernej štatistickej spotreby za uplynulé obdobia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk