Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hladinový systém riadenia zásoby

Moment objednania je možné zistiť aj na základe stavu zásob na skade – tzn. hladinový systém riadenia zásoby.

Sú rôzne systémy riadenia zásob pri ktorých sa využíva regulácia ich stavu a pohybu na sklade:
A)Metóda mini – maxi
B)Metóda ABC
C)Využívanie výpočtovej techniky

Zmyslom riadenia zásob je udržať zásoby v takej výške, ktorá umožní plynulý priebeh výrobného procesu. Pri minimálnej viazanosti finančných prostriedkov.

Sledovanie hladiny zásob na sklade - norma zásob

Poistná zásoba (p) – je to stav zásob, ktorý podnik musí mať neustále na sklade, pre prípad, že zlyhajú bežné dodávky.
Technologická zásoba (t) – nemusí sa vytvárať vo všetkých podnikoch, závisí to od typu výroby, materiál je už nejakým spôsobom spracovaný.
Bežná zásoba (d) – výška priemernej dodávky materiálu.
Minimálna norma zásob - p + t
Maximálna norma zásob – p + t + d
Priemerná norma zásob
– p + t + d/2

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk