Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Optimalizácia dodávky

Optimálna dodávka = druhá odmocnina z 2ABC

A = spotreba materiálu vo fyzických jednotkách
B = náklady na vybavenie jednej dodávky
C = náklady na skladovanie vo fyzických jednotkách

Ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob

Miera obratu zásob

O = V (výkony)
Z (zásoby)

Do = Z
V:d (počet dní)

Pri výpočte týchto ukazovateľom vznikajú nepresnosti z týchto dôvodov:
-Priemerné zásoby sú vykazované v OC, výkony v PC
-Ak chceme mať výpočet presný, musia sa použiť rovnaké ceny
-Pri výpočte priemerných zásob môžu vznikať odlišné výsledky

Rentabilita zásob – ziskovosť


Rentabilita = zisk x 100
Zásoby

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk