referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Platobná karta
Dátum pridania: 26.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AlexandraK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 450
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 


2 Čo je to platobná karta
Platobná karta umožňuje svojim držiteľom jednoducho a bezpečne platiť za tovar v obchodoch, reštauráciách, hoteloch a dokonca i na internete.
Navyše umožňuje vyberať hotovosť z bankomatov, v banke alebo vo vybraných zmenárňach a iných finančných inštitúciách. Z hľadiska funkčnosti je možné rozlíšiť dve základné verzie platobných kariet: karty debetné a karty kreditné.
Debetnou kartou je možné čerpať prostriedky len do výšky zostatku na bežnom účte (či do výšky disponibilného zostatku na účte s kontokorentným úverom). Tým sa debetné karty líšia od kariet kreditných, z ktorých sa finančné prostriedky čerpajú výhradne na úver.
Na lícnej strane platobnej karty je uvedené logo a názov platobného systému, ku ktorému daná karta patrí, logo banky, ktorá kartu vystavila, číslo platobnej karty, jej platnosť a meno držiteľa karty. Na rube je potom miesto pre podpis držiteľa na podpisovom prúžku a magnetický prúžok. Podľa technológie záznamu dát a systému overenia platby sa platobné karty delia na elektronické, embosované, internetové a čipové. Platobné karty sa spravidla vyrábajú z troch vrstiev netoxického PVC o rozmeroch 85,6 x 54 x 0,76 mm (medzinárodná norma ISO 3554).


2.1 História platobných kariet
História platobných kariet sa začala v roku 1950, keď spoločnosť Diners Club vydala prvú univerzálnu platobnú kartu na svete. Účelom tejto platobnej karty bolo vyhnúť sa trápnym situáciám, ak by zákazník v reštaurácii zistil, že si zabudol peňaženku (preto názov Diners). V dnešnej dobe už využívajú platobné karty stotisíce ľudí na svete a mnohí z nich si už život bez svojej karty nevedia ani predstaviť.
História spoločnosti MasterCard sa datuje od roku 1964, kedy bola založená medzinárodná banková asociácia Eurocard. Táto asociácia bola súčasťou švédskej bankovej skupiny Wallenberg a bola založená ako protiváha Charge Card American Express. Už o rok neskôr z nej bola vytvorená holdingová spoločnosť Eurocard International so sídlom v Bruseli. V roku 1968 sa stala tzv. hlavným európskym členom asociácie ICA, dnes existujúcej pod názvom MasterCard.
Organizácie Eurocard International a MasterCard International úzko spolupracovali až do roku 2002, kedy bola zavrhnutá premena členskej korporácie MasterCard International na súkromnú akciovú spoločnosť a keď bola dokončená fúzia so spoločnosťou Europay International. Vznikla tak jednotná globálna platobná spoločnosť vlastnená akcionármi, ktorej služby môžu využívať zákazníci na celom svete. Spoločnosť Europay International, ktorá bola dlhodobým strategickým partnerom MasterCard International v Európe, sa stala súčasťou globálnej organizácie spoločnosti MasterCard International ako tzv. Región Európa. Sídlom Regiónu Európa zostalo naďalej belgické Waterloo.
V Slovenskej republike sa začala moderná história platobných kariet písať v roku 1992. Trh platobných kariet od tej doby prešiel dynamickým vývojom a dnes vlastní platobnú kartu viac ako polovica obyvateľov SR.
2.2 Typy platobných kariet
Platobné karty sa delia z niekoľkých pohľadov.
2.2.1 Podľa typu karty sa delia na:
1.Debetné - umožňujú zaplatiť alebo vybrať sumu z bankomatu len do výšky vášho zostatku na účte (resp. denného limitu). Debetná karta musí byť vždy spojená s prostriedkami na účte

2.Kreditné - slúžia na platby alebo výbery do výšky vami dohodnutého úveru; na konci vášho úverového obdobia (dĺžka závisí od vašej dohody s bankou - zvyčajne 30 dní) Vám príde "faktúra", ktorú musíte zaplatiť, inak sa Vám začne úver zúročovať. Zvyčajná doba splatnosti bez úrokového obdobia je 45 dní. Výška poskytnutého úveru závisí hlavne od vášho mesačného príjmu. Väčšina bánk poskytuje úvery do výšky dvojnásobku vášho mesačného príjmu. Čisto kreditná karta nemusí byť spojená so žiadnym vašim účtom - môžete ju mať v ktorejkoľvek banke bez toho aby ste u nej mali účet. Na kartu budete čerpať len úvery, ktoré si budete platiť.


2.2.2 Podľa vlastnosti karty sa delia na:

1. Elektronické karty:

a)medzinárodné – umožňujú použitie kdekoľvek na svete, tak na našom území aj v zahraničí,
b)domáce - umožňujú platbu a výbery len na území Slovenskej republiky.

Elektronické platobné karty umožňujú platby len v elektronickom prostredí. To znamená výbery v bankomate a platby POS terminálmi. Pri platbe musí byť overený zostatok na vašom účte; zvyčajne sa jedna o DIALUP spojenie s bankou a platba musí byť overená PIN kódom (v zahraničí môže stačiť aj podpis ak nie je terminál vybavený klávesnicou, ale PIN je vždy prioritný)


2.Embosované karty - majú vypuklé reliéfne písmo. Toto umožňuje platbu v obchodoch prostredníctvom tzv. žehličiek (imprintérov). Podpis je využívaný oveľa častejšie ako u elektronických kariet. Karty umožňujú aj výber v zmenárňach a bankách kdekoľvek na svete; stačí predložiť kartu, doklad totožnosti a podpis.

2.2.3 Podľa použitia sa delia na:

1.Domácu platobnú kartu – dá sa použiť iba na území Slovenskej republiky
2.Medzinárodnú platobnú kartu – takúto platobnú kartu môžete používať na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí

2.3 Ako presne prebieha transakcia od okamihu platby po okamih odpisu z účtu?
Ak má obchodník elektronický platobný terminál (POS), pretiahne platobnú kartu čítačkou, prípadne ju zasunie do drážky terminálu (pri čipových kartách) a zadá či overí na displeji potrebné údaje na realizáciu platby (číslo karty, dobu platnosti, čiastku), pri elektronických kartách požiada držiteľa, aby zadal svoj PIN. Tieto informácie sú platobným terminálom ihneď odoslané do siete platobného systému. Systém rozpozná vydavateľa karty a odošle otázku, či je túto transakciu možné uskutočniť. Vydavateľ overí finančné krytie transakcie voči zostatku na účte, limity pre použitie karty a odošle späť do terminálu potvrdenie (súhlas s transakciou, tzv. autorizačný kód). Terminál na tomto základe vytlačí účtenku. Tú zákazník podpíše a predávajúci overí zhodu podpisu na účtenke s podpisom držiteľa karty na zadnej/rubovej strane platobnej karty. Celý tento proces od zadania údajov obchodníkom až po verifikáciu trvá v súčasnej dobe asi 30 sekúnd, v praxi sa však môžeme stretnúť aj so systémami, ktoré takúto transakciu zvládnu v priebehu 5 až 10 sekúnd.
S embosovanými platobnými kartami je však možné platiť tiež v obchodoch, ktoré nie sú vybavené elektronickým platobným terminálom (POS terminál). Tieto obchody sú vybavené mechanickým strojčekom (tzv. Imprinter). Pomocou imprintera obchodník odtlačí všetky údaje z karty na účtenku, ktorú klient podpíše. V prípade úhrady vyšších súm sa taká transakcia navyše ešte telefonicky overuje. To všetko v záujme zabránenia zneužitia platobnej karty neoprávneným držiteľom.
Platobný terminál je naprogramovaný tak, aby najmenej jedenkrát denne odoslal všetky na ňom uskutočnené transakcie do tzv. zúčtovacej banky. Zúčtovacia banka je banka, s ktorou má obchodník uzavretú zmluvu o prijímaní platobných kariet a ktorá danému obchodníkovi na jeho podnikateľský účet posiela peniaze za transakcie uskutočnené v jeho predajni (najčastejšie do dvoch pracovných dní od dátumu transakcie). Spracovateľská banka tiež zabezpečí prenos detailných informácií o každej transakcii k vydavateľovi karty. Vydavateľ karty potom zabezpečí započítanie/odúčtovanie tejto transakcie z účtu držiteľa karty, ktorému bola príslušná karta vydaná. Banka o všetkých transakciách informuje svojho klienta v mesačnom výpise z účtu.

2.4 Výhody platenia kartou
Platby kartou sú bezpečné, rýchle a pohodlné.
Platba prostredníctvom platobnej karty je dnes bežne akceptovaná takmer vo všetkých kvalitných maloobchodoch, hoteloch, reštauráciách, čerpacích staniciach či pri mnohých ďalších typoch obchodov a služieb. Platby kartou sú bezpečné, rýchle a pohodlné. Držiteľ platobnej karty pri sebe nemusí nosiť vysokú hotovosť a vystavovať sa tak zbytočnému nebezpečenstvu jej straty alebo odcudzenia. Pri použití platobnej karty v zahraničí je navyše používaný výhodnejší výmenný kurz.
Použitie platobnej karty v zahraničí
Platobné karty sú jednoduchým riešením, ako mať v zahraničí k dispozícii dostatočné množstvo finančných prostriedkov a zbytočne sa nevystavovať možnosti straty hotovosti alebo okradnutiu. V zahraničí je možné prostredníctvom platobnej karty platiť u obchodníkov, ale aj vyberať zahraničnú menu z bankomatov či v bankách. Za platbu kartou v zahraničí vám vaša banka nebude účtovať žiadny poplatok. Avšak výber hotovosti z bankomatu býva spoplatnený podľa podmienok banky, ktorá platobnú kartu vydala. Väčšinou je určený ako pevne stanovená čiastka + percentuálne vyjadrená časť vyberanej čiastky. Poplatok sa často vyšplhá nad 100 Sk. Preto vám v zahraničí odporúčame skôr platiť v obchodoch. Suma, ktorú zaplatíte za určitý obnos cudzej meny v SR (výmena valút) je v absolútnej väčšine prípadov však stále vyššia než tá, ktorú za rovnaký obnos zaplatíte, ak vyberiete hotovosť z bankomatu až na mieste vášho pobytu. Navyše neriskujete stratu valút či „nervy” spojené s ich „strážením”.
Doplnkové služby
K platobným kartám s medzinárodnou platnosťou sú často viazané rôzne doplnkové služby, ako je cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody a poistenie právnej ochrany vodiča motorového vozidla. Ponúkané doplnkové služby a výhody sa líšia podľa typu platobnej karty a ponuky jednotlivých vydavateľov.

2.5 Bezpečnosť platobných kariet
Tu je pár jednoduchých krokov, ako zabrániť zneužitiu vašej platobnej karty.
•Podpíšte si svoju platobnú kartu hneď, ako ju dostanete.
•Číslo svojej platobnej karty majte starostlivo uschované na nejakom bezpečnom mieste (okrem miesta, kde obvykle máte platobnú kartu). Pre prípad straty karty a jej následného zablokovania vám to uľahčí komunikáciu s vašou bankou.
•Kontrolujte pravidelne, či máte svoju platobnú kartu stále pri sebe a nestratili ste ju. Myslite na to, že platobná karta je ekvivalentom peňazí.
•Zničte alebo starostlivo uchovajte všetky účty, letenky a cestovné doklady, na ktorých je uvedené číslo vašej platobnej karty. Zaobchádzajte opatrne s číslom vašej platobnej karty.
•Zapamätajte si svoj PIN. Nemajte ho napísaný nikde v peňaženke alebo dokonca na svojej platobnej karte. Uvedomte si, že je to vlastne kľúč k vašim peniazom.
•Majte pri sebe núdzové telefónne číslo na inštitúciu, ktorá vám vašu platobnú kartu vydala. Opäť platí pravidlo nenosiť toto číslo napísané na mieste, kde máte svoju platobnú kartu.
•V prípade straty či odcudzenia platobnej karty bezodkladne oznámte túto skutočnosť vašej vydavateľskej banke, aby mohla kartu okamžite zablokovať.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.