referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Rodičovský príspevok a modelové situácie
Dátum pridania: 21.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 694
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Až o 91,78 € viac mesačne môžu od 1.1.2010 získať rodičia detí do 2 rokov.
Od januára 2010 by mali platiť nové pravidlá na vyplácanie rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok sa bude od 1. Januára poskytovať v sume 256 € mesačne.

1, Rodičovský príspevok môže získať :

A, otec
B, matka
C, osoba, ktorá ma dieťa zverené napr. osvojiteľ

Peniaze dostane len jeden z rodičov – podľa vzájomnej dohody a len na jedno dieťa.

Na vyplatenie príspevku musí rodič splniť 3 podmienky
:

-má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
-nezarába
-o dieťa sa riadne stará

Ak je všetko v poriadku, rodič dostane 164,22 € mesačne až dovtedy, kým dieťa nedovŕši 3 roky.

2, Na plnú sumu 256 € má rodič nárok v dvoch prípadoch :


Po prvé :

Ak mal pred narodením dieťaťa nárok na materskú alebo podobnú dávku v členskom štáte EÚ.

Po druhé :

Ak bol posledné 2 roky pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistený.

Potvrdenie vydá Sociálna poisťovňa, v zásade by s ním nemali mať problém
:

-zamestnanci
-živnostníci

Ktorí si platia dobrovoľné nemocenské poistenie aspoň od januára tohto roku ( od roku 2009 )

3, O peniaze je potrebné požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu. Cudzinci môžu požiadať o dávku aj na úrade v mieste ich prechodného pobytu.
Žiadosť je možné podať aj poštou – potrebné tlačivá sú dostupné na internete.

4, Pred návštevou úradu si nezabudnite pripraviť 4 dokumenty :

1, občiansky preukaz ( alebo iný doklad o pobyte )
2, rodný list dieťaťa
3, potvrdenie sociálnej poisťovne na účely vyplácania rodičovského príspevku
4, samotnú žiadosť podpísanú poberateľom príspevku

5, Úrad práce má mesiac na overenie údajov. Ak nie sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone, môžu príspevok odmietnuť alebo priznať nižší. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete podať odvolanie.

6, Rodičovský príspevok úrad môže odmietnuť, ak sa rodičia o dieťa nestarajú, sociálni pracovníci zistia , že
:

1, zanedbávajú hygienu a výživu
2, nedodržiavajú preventívne prehliadky u lekára

Príspevok nedostane ani rodič, ktorý :

1, zarába – je zamestnaný
2, podniká na živnosť
3, poberá odmenu ako konateľ, štatutár, či verejný činiteľ

Dôvody na zamietnutie žiadosti
:

1, napr. dlhodobý pobyt v cudzine bez zdravotného poistenia na Slovensku
2, ak ide o maloletú matku bez rodičovských práv

7, Skôr ako mesiac po návšteve úradu peniaze na účte nečakajte
. Prvýkrát bude rodičovi, ktorý o to požiada vyplatený rodičovský príspevok v sume 256 € v mesiaci február 2010.

Modely príkladov :

Prvý príklad :

1, Matka má ročné dieťa, ktoré má narodeniny ( 8.december )
Od roku 2005 je zamestnaná a zamestnávateľ za ňu riadne platil dávky.
-január až jún 2009 poberala materské

-po jeho skončení mala za jún- až august 158,67 € mesačne rodičovský príspevok

-za september až december 2009 dostane za dieťa 164,22 € mesačne ( zmenila sa výška príspevku )

-za január až december 2010 dostane za dieťa 256 € mesačne ( do dvoch rokov)

-za január až december 2011 dostane za dieťa 164,22 € mesačne (po dovŕšení dvoch rokov )

-o zvýšenie príspevku od januára 2010 musí matka písomne požiadať, a to najneskôr do 30.júna 2010

Druhý príklad
:

Matka má 25 rokov

Dieťa čaká v apríli 2010
Od roku 2008 podniká na živnosť a platí povinné nemocenské poistenie

-od 1. Januára 2010 musí živnosť pozastaviť, inak nezíska ani základný príspevok 164,22 € za mesiac.

-od narodenia dieťaťa prvých 6 mesiacov dostane materský príspevok od apríla – do septembra 2010

-po skončení nároku na materský príspevok od októbra 2010 má nárok na rodičovský príspevok 256 € mesačne
/ kým dieťa dovŕši 2 roky /

-do apríla 2013, kedy dieťa bude mať 3 roky, dostane za každý mesiac 164,22 €

-výšku príspevku zohľadní úrad práce automaticky.


O zvýšenie netreba zvlášť žiadať.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.