referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Účtovné doklady
Dátum pridania: 17.02.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: exotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 169
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
V účtovníctve platí zásada dokladovosti. Účtovné prípady sa dokladujú účtovnými dokladmi.
Účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, na základe ktorých sa uskutočňujú účtovné zápisi. Účtovný doklad je prvotným záznamom hospodárskej a účtovnej operácie.

Funkcie účtovných dokladov:
1. dokladujú čiže dokumentujú účtovné zápisi
2. prostriedkom na overenie, čiže kontrolu správnosti zaúčtovania

Druhy účtovných dokladov:
1.Podľa obsahu:
a)Vonkajšie (externé) – vznikajú v styku s vonkajším okolím, môžu byť : I.) prijaté (dodávateľská faktúra, výpis z účtu)
II.)vydané (odberateľská faktúra)
b)Vnútorné (interné) – vyplívajú z vnútornej činnosti podniku, môžu byť:
I.)predtlačené formuláre (príjemka, výdajka...)
II.)doklady, ktoré nie sú predtalčené (všeobecné), napr. výpočet odpisov, rozdelenie výsledku hospodárenia.

2.Podľa počtu zachytených účtovných prípadov:
a.Jednotlivé účtovné doklady – slúžia na zachytenie jedného účtovného prípadu (PPD – príjmový pokladničný doklad, VPD – výdavkový pokladničný doklad, PFA – prijatá faktúra od dodávatela, VFA –vydaná faktúra odb.)
b.Zberné účtovné doklady – vznikajú zhrnutím viacerých dokladov rovnakého typu do 1 účt. dokladu. Zbernú účtovný doklad sa môže vystaviť na každý deň, alebo za dlhšie obdobie, ale max. na 1 kalendárny mesiac.

Náležitosti účtovných dokladov
Všetky doklady musia obsahovať náležitosti, ktoré sú stanovené zákonom o účtovníctve.
1. Slovné a číselné označenie účt. dokladu
2. Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
3. Peňažnú sumu alebo údaj o množstve
4. Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
5. Dátum uskutočnenia účt. prípadu, pokiaľ sa nezhoduje s bodom č. 4
6. Podpis osoby zodpovednej za účt. prípad, a zodpovednej za jeho zaúčtovanie
7. Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje

Spracovanie účtovných dokladov
Účtovné doklady musia byť vyhotovené:
-Čitateľne
-Prehľadne
-Trvale
Spracovanie ÚD (likvidácia)
1. Preskúmanie ÚD - po stránke vecnej
- po stránke formálnej
Preskúmanie po stránke vecnej znamená zistiť správnosť údajov – či je správne dodané množstvo, či je správne dodaný druh materiálu atď...
Za správnosť zodpovedá konkrétny pracovník, ktorý účtovný prípad nariadil alebo schválil.
Kontrola formálnej správnosti – účtovník kontroluje náležitosti účtovného dokladu.

2. Očíslovanie ÚD – ÚD sa musia dôsledne číslovať, ÚD sa rozdelia podľa jednotlivých druhov(napr. PPD, VPD, PFA...) a každý druh má vlastnú číselnú radu.

3. Zapísanie účtovacieho predpisu – účtovací prepdis tzv. Predkontácia, vyznačuje ju pracovník účtarne
Účtovací prepdis môže byť priamo vytlačený na ÚD (PPD,VPD) aleo vo forme pečiatky, ktorá sa dá na príslušný ÚD, alebo je na samostatnom lístku.

4.Zaúčtovanie podľa účt. predpisu –predkontovaný ÚD – sa zaúčtuje, urobí sa poznámka o zaúčtovaní, pripojí sa dátum a podpis.

5. Archivovanie – účtovné doklady, pokial sa s nimi pracuje, sa uschovávjú v príručnom archíve. Po ukončení uzávierkových prác za príslušné účt. obdobie sa odložia do účt. archívu, kde sa uchovávajú po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve. V archíve musia byť doklady usporiadané a zabezpečené proti strate, poškodeniu, zničeniu.

Obeh účtovných dokladov
Pohyb ÚD od príchodu do podniku až po jeho uschovanie alebo archiváciu sa nazýva obeh účtovných dokladov. Každá účtovná jednotka musí mať na ňom mená osôb a funkcie pracovníkov, ktorý sú oprávnený nariaďovať, schválovať a kontrolovať ÚD, súčasťou sú aj podpisové vzory týchto pracovníkov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.