referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Piatok, 21. januára 2022
Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.
Dátum pridania: 17.02.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 132
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

PODMIENKA RIADNEJ STAROSTLIVOSTI

Kľúčová a súčasne sporná je podmienka riadnej starostlivosti.

Tzv. “riadna starostlivosť” je definovaná podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Podľa § 3 ods. 3 tohto zákona riadna starostlivosť je:

“osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou osobou v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.”

Súčasne podľa § 3 ods. 4:

“Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak
:
a) dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
c) dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené osoby alebo osamelá oprávnená osoba, ktorá je slobodná, rozvedená, ovdovená, sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
d) oprávnená osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu a nevypláca sa jej rodičovský príspevok.”

V zákone o rodičovskom príspevku je uvedené, čo sa považuje za riadnu starostlivosť. V tomto zákone však nie je uvedené, čo sa za riadnu starostlivosť nepovažuje.

Podľa môjho názoru podmienka riadnej starostlivosti nie je dodržaná v prípadoch, kedy:

- dieťa je v jasliach, materskej škole a obdobnom zariadení hoci len na časť dňa, napríklad na 4 hodiny a nejde o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,

- dieťa je v jasliach, materskej škole a obdobnom zariadení na viac 4 hodiny denne,

- o dieťa sa stará platená opatrovateľka, ktorá má na túto činnosť živnosť.

Naopak podmienka riadnej starostlivosti je dodržaná vtedy, ak sa o dieťa stará matka (otec pracuje) a podľa potreby na krátky čas je pri dieťati namiesto matky otec alebo iná osoba bez nároku na odmenu – napríklad starý rodič, priateľka a pod.

“Zdravý rozum” hovorí, že matka jednoducho nemôže byť vždy a za každých okolností spolu s dieťaťom. Napríklad ak si potrebuje nakúpiť, ísť ku kaderníčke, zobrať zo schránky pri vchode do domu poštu a podobne. Ak by niekto tvrdil, že tomu tak nie je, potom žiadna matka nespĺňa podmienku riadnej starostlivosti.

ZÁVER


Matka, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 (18) rokov a nepracuje v pracovnom pomere (resp. je na rodičovskej dovolenke alebo na neplatenom voľne), aktívne nepodniká, je poistenkyňou štátu.

Poistenkyňou štátu prestane byť vtedy, ak sa o dieťa bude starať profesionálna opatrovateľka alebo ak dieťa dá do jasieľ či škôlky. Len v takomto prípade je mamička povinná odhlásiť sa zo Sociálnej poisťovne ako poistenkyňa štátu.

Ďalšie výnimky (kedy ide o poistenkyňu štátu) sú uvedené v § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku (viď vyššie).

Aktivity Sociálnej poisťovne v období po 1. januári 2010 možno hodnotiť ako prehnané a sú dôkazom toho, ako je riadená Sociálna poisťovňa, či celý rezort v kompetencii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nútiť mamičky aby sa odhlásili z dôchodkového poistenia len preto lebo si dovolia pracovať na dohodu, je škandál.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.