referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Rodičovský príspevok od 1.1.2010
Dátum pridania: 17.02.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 422
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
2. decembra 2009 schválila Národná rada SR nový zákon o rodičovskom príspevku (ďalej pre zjednodušenie “RP”). Nový zákon bude účinný od 1. januára 2010. Cieľom nasledujúceho článku je vysvetliť, kto má nárok na RP, kto má nárok na zvýšenú sumu RP a ako majú po 1.1.2010 postupovať rodičia, ktorí už RP poberajú.

1. RODIČ, KTORÝ ZAČNE POBERAŤ RP PO 1.1.2010

Rodič má nárok na RP, ak spĺňa všetky tri nasledujúce podmienky:

- riadne sa stará o dieťa,

- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

- nevykonáva zárobkovú činnosť.

Riadna starostlivosť = starostlivosť o dieťa, ktorú rodič poskytuje dieťaťu osobne. Dieťa v princípe nesmie byť v predškolskom zariadení a pod. Výnimkou je napr. stav, kedy je dieťa hospitalizované alebo keď je dieťa najviac štyri hodiny denne v predškolskom zariadení a dieťa je s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo ak rodič je slobodný, rozvedený alebo ovdovený a má ťažké zdravotné postihnutie.

Zárobková činnosť = činnosť, ktorá zakladá nárok na akýkoľvek zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania. Nesmie poberať ani náhradu príjmu pri PN, ani ošetrovné, ani nemocenské (ani z dobrovoľného nem. poistenia).

Znamená to – rodič nesmie mať príjem ani na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti či brigádnickej práci študentov.

Nesmie mať ani žiadne iné príjmy zo závislej činnosti, napr. odmenu spoločníka v s.r.o. alebo odmenu konateľa alebo člena štatutárneho orgánu, odmenu poslanca obce a pod. Nesmie mať príjem z príkaznej zmluvy, považovaný za príjem zo závislej činnosti.

Nesmie mať príjem z podnikania – na živnosť, z poľnohospodárskej činnosti, z podnikania podľa osobitných predpisov (napr. znalec, sprostredkovateľ poistenia), z autorských honorárov, a to ani honorárov zdanených zrážkovou daňou, atď.

Ak má živnosť, musí živnosť zrušiť alebo pozastaviť.
Ak podniká podľa osobitných predpisov, musí v súlade s príslušným osobitným predpisom podnikanie ukončiť, resp. prerušiť, ak sa to dá.

Aké príjmy rodič môže mať?

Rodič môže mať príjem oslobodený od dane, resp. príjem ktorý nie je predmetom dane, napr. príjem z podielov na zisku.

Problémom teda nie sú podiely na zisku, ktoré získa spoločník s.r.o,. akcionár, člen družstva, štatutár obchodnej spoločnosti (konateľ), alebo aj zamestnanec, ktorý nie je ani spolumajiteľom spoločnosti ani štatutárom spoločnosti.

Rodič môže mať príjem z prenájmu nehnuteľností, zdanený podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Môže mať napríklad príjem z prenájmu bytu, domu, pozemku, poľnohospodárskej pôdy atď.

Rodič môže mať príjem zdanený podľa § 7 zákona o dani z príjmov, čo sú príjmy z kapitálového majetku.

Rodič môže mať príjem zdanený podľa § 8 zákona o dani z príjmov – čo sú príjmy príležitostné. Rodič tak môže mať napríklad príležitostný príjem na základe zmluvy o dielo alebo zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

Keďže nárok na RP za kalendárny mesiac je aj vtedy, ak rodič spĺňa podmienky na priznanie RP len za časť kalendárneho mesiaca, znamená to, že rodič môže mať príjem aj z príjmu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, či dohodu o brigádnickej práci študentov, ak takéto dohoda netrvá celý kalendárny mesiac ale len časť mesiaca.

Z toho istého dôvodu rodič môže mať príjem z nemocenských dávok – ošetrovné, nemocenské – ak takéto príjmy nemá vyplatené za celý kalendárny mesiac ale má ich vyplatené len za časť mesiaca.

Zvýšená suma RP 256 €

Na zvýšenú sumu RP vo výške 256 € mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP poberala materské (prípadne obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) alebo bola v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená.

Je pritom jedno, či materské poberala z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, SZČO alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Nárok na sumu 256 € potom je až dovtedy, pokiaľ dieťa nedovŕši dva roky. Kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši dva roky, je posledný mesiac, za ktorý sa vyplatí zvýšená suma 256 €.

Základná suma RP 164,22 €

Na RP vo výške 164,22 € mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP nepoberala materské (ani obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) a ani nebola v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená.

RP vo výške 164,22 € mesačne budú poberať všetci rodičia, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie RP uvedené vyššie a ich dieťa má dva roky a viac.

Tzv. reťazový pôrod

Ide o prípady, kedy žena, ktorá poberá RP na prvé dieťa, znova otehotnie a ešte pred ukončením poberania RP na prvé dieťa čaká druhé dieťa.

Ak je takáto žena počas doby, kedy poberá RP na prvé dieťa, zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke alebo ak je povinne nemocensky poistená SZČO a má prerušené povinné nemocenské poistenie, tak pri druhom dieťati bude mať nárok na materské.

Podľa § 49a zákona o sociálnom poistení sa doba prerušenia povinného nem. poistenia totiž započítava do doby potrebných 270 dní nem. poistenia na priznanie nároku na materské.

To znamená, že po skončení poberania materského bude mať nárok na zvýšenú sumu RP vo výške 256 € mesačne. Samozrejme len v prípade, ak spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie – napríklad ak má živnosť, musí živnosť ukončiť, respektíve pozastaviť.

Ak by šlo o ženu, ktorá počas doby, kedy poberala RP na prvé dieťa, nebola zamestnaná a nebola by ani povinne nemocensky poistená SZČO a nemala by ani dobrovoľné nemocenské poistenie, tak pri druhom dieťati nebude mať nárok na materské.

Preto nebude mať nárok ani na zvýšenú sumu RP. Odo dňa narodenia druhého dieťaťa bude poberať RP v základnej výške 164,22 €. Samozrejme len vtedy, ak spĺňa podmienky na priznanie RP uvedené vyššie.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodičovský príspevok od 1.1.2010 2.9562 2278 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.