referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Odpočítateľná položka na daňovníka a jej výpočet
Dátum pridania: 16.03.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 854
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Dve zásadné opatrenia z vládneho balíčka proti krízových opatrení v daňovej oblasti vstupujú do praxe. Schválením novely zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. marca zvyšuje odpočítateľná položka na daňovníka a menia sa aj podmienky uplatňovania tzv. milionárskej dane. Stáva sa tak retroaktívne a s dočasnou splatnosťou len na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010.

Vyššia nezdaniteľná časť základu dane tak ušetrí zamestnancom i podnikateľom dane aj za prvé dva mesiace tohto roka.

Odpočítateľná položka na daňovníka :

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bola novelou zákona stanovená na rok 2009 výške 4 025,70 eur
(približne 121 278 Sk).
Suma zodpovedá novoprijatému limitu 22,5-násobku platného životného minima (22,5 x 178,92 €).
V roku 2008 a ešte aj prvé dva mesiace tohto roka to bol ešte 19,2-násobok životného minima.
To znamená vlani to bolo 19,2 x 5 130 Sk. V januári a februári zase to bolo 19,2 x 5 390 Sk, resp. už 19,2 x 178,92 €, teda základ dane mohol byť znížený mesačne o 286,27 eura.
Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov sa už bude 10 mesiacov tohto roka brať do úvahy nová výška odpočítateľnej položky.
Jedna dvanástina z tejto nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú budú musieť mzdové pracovníčky zohľadňovať zamestnancom pri výpočte zdaniteľnej mzdy sa po prvýkrát vypočíta už za marec podľa pokynov ministerstva financií nasledovne:

4 025,70 : 12 = 335,475 €, po zaokrúhlení 335,47 €
(na euro centy nadol).

Za január a február mohol byť zamestnancom znížený základ dane najviac vo výške 286,27 eura mesačne, ak splnili podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky na daňovníka v plnej výške. „
Napriek tomu sa na konci roka 2009 uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 4 025,70 eura.
V nej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte
(0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2009 od marca," informuje rezort financií.
Zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane sa zvyšuje aj zamestnanecká prémia, na ktorú majú zamestnanci nárok od začiatku tohto roka. Prvýkrát im bude priznaná v budúcom roku.

Milionárska daň :

Druhým opatrením vlády, ktoré by malo čiastočne nahradiť straty z výpadku daní z príjmov po zvýšení odpočítateľnej položky na daňovníka, je nastavenie novej hranice pre daňovníkov s vyššími príjmami, ktorou im skôr siahne na odpočítateľnú položku.
Takzvaná milionárska daň sa začne uplatňovať už pri ročnom úhrne príjmov 15 387 eur (463 540 Sk), kým pri nezmenených podmienkach by to bolo až pri príjme 17 892 € (539 000 Sk).
Novým prahom pre krátenie odpočítateľnej položky sú totiž ročné príjmy, ktoré prekračujú 86-násobok životného minima
(86 x 178,92 €, resp. 86 x 5 390 Sk).
Minuloročné zdaňovacie obdobie to bol 100-násobok životného minima (100 x 5 130 Sk).
Pri príjmoch do alebo rovnajúcich sa 86-násobku životného minima má zamestnanec či podnikateľ nárok na plnú odpočítateľnú položku vo výške 22,5-násobku životného minima, čiže 4 025,70 eur. Ak sa príjmy prehupnú cez 86-násobok životného minima, nastupuje krátenie odpočítateľnej položky nasledovne:

(44 x 178,92) – (základ dane : 4)
Pozn.: V porovnaní s minulým rokom sa vo výpočte neberie do úvahy 44,2-násobok platného životného minima, ale už len 44-násobok tohto ukazovateľa.

Odpočet na manželku :


Proti krízový balíček priniesol aj zmeny pri nárokovaní odpočítateľnej položky na manželku.
Naďalej budú rozhodujúce príjmy manžela - daňovníka.
Ak sa budú rovnať alebo budú nižšie ako 176,8-násobok platného životného minima (31 633,06 €), môže si odpočítať 4 025,70 eura na manželku, ak nemala vlastné príjmy.
Ak manželka bude mať nejaké príjmy, bude dôležité sledovať, či prekročia alebo neprekročia výšku odpočítateľnej položky na daňovníka, t. j. 4 025,70 eura.
Ak manželove príjmy presiahli 176,8-násobok životného minima, ale manželka nemala vlastné príjmy, potom nezdaniteľná suma na manželku sa vypočíta:
(66,5 x 178,92) – (základ dane : 4)

Ak mala manželka vlastné prímy:
(66,5 x 178,92) – [(základ dane : 4) – vlastné príjmy
Pozn.: V porovnaní s minulým rokom sa vo výpočte neberie do úvahy 63,4-násobok ale už 66,5-násobok sumy platného životného minima.

Opatrenia z vládneho balíčka pocítia zamestnanci a podnikatelia až budúci rok, keď im budú zamestnávatelia budú robiť ročné zúčtovanie dane a podnikatelia pri podávaní daňových priznaní za rok 2009.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.