referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Znalostný manažment
Dátum pridania: 03.05.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: linduska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 524
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Manažment znalostí (1)

OBSAH PREDNÁŠKY

_ Organizacné pokyny na akademický rok 2009/2010

_ Jednotlivé úrovne práce so znalostami

_ Úloha a miesto znalostí v organizáciách

_ Dáta, informácie, znalosti

– co to je, aké sú medzi nimi súvislosti a rozdiely

– definície znalostí

– kategorizácia znalostí

_ Manažment znalostí

– Definície manažmentu znalostí

– Co je a co nie je manažment znalostí

_ Intelektuálny kapitál a jeho štruktúra


Úrovne práce so znalostami

Manažment znalostí

Organizacná úroven –znalostný manažment

Národná úroven – vedomostná spolocnost

Nadnárodná úroven – znalostná ekonomika a spolocnost

Obr. podla [Bureš 2007]


Úrovne práce so znalostami (1)

1. Nadnárodná úroven
:

– Najvšeobecnejšia, vytvára rámec pre nižšie úrovne

– Pojmy ako znalostná spolocnost, znalostná ekonomika

– Napr. dokumenty ako Lisabonská stratégia EÚ, ale aj mnohé výskumné projekty od RP4 až po RP7

– Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) – dokument The Knowledge-Based Economy (1996) a jednotlivé výrocné správy

– Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) – správa Towards Knowledge Societies (2005)

Prejavy rastu informacnej/znalostnej spolocnosti na štruktúre zamestnanosti v USA

Úrovne práce so znalostami (2)

2. Národná úroven:

– Na úrovni vlády SR bola schválená Štátna politika informatizácie spolocnosti (jún 2001)

– Stratégia informatizácie spolocnosti v podmienkach SR a Akcný plán (január 2004)

– Konkretizácia Lisabonskej stratégie pre SR – projekt MINERVA (november 2004) – neúspešný – nahradený projektom

Slovensko 21 (jún 21)

– Slovensko 21 – modernizacný program ako zmenit slovenské hospodárstvo z „výrobnej dielne“ na znalostnú ekonomiku

– Národný strategický referencný rámec 2007 – 2013 (NSRR): jeden z operacných programov sa volá znalostná ekonomika

(inovácie, informatizácia spolocnosti, výskum a vývoj, modernizácia zdravotníctva)

Úrovne práce so znalostami (3)

3. Organizacná úroven:

– Posun ku konkrétnejším pojmom na úrovni jednotlivých organizácií (výrobné, obchodné, verejné a pod.)

– Na tejto úrovni sa realizuje znalostný manažment

– Zvýšená pozornost venovaná znalostiam, avšak systémová a systematická práca s nimi je ešte velmi zriedkavá

– Znalostný manažment coho? – organizácií, ktorých vrcholové vedenie sa snaží o znalostne orientovaný prístup k riadeniu svojej organizácie

– Vytváranie vhodného prostredia pre rozvoj a optimálne využívanie znalostí

Úrovne práce so znalostami (4)


4. Úroven manažmentu znalostí:

– Tu už ide o reálnu prácu s konkrétnymi znalostami

– Technické prostriedky na podporu práce so znalostami

– Rôzne typy znalostí si vyžadujú rôzne prístupy k práci s nimi

– Tento predmet je venovaný najmä tejto úrovni práce so znalostami


Úloha a miesto znalostí v organizáciách

_ Niekolko dôvodov, preco sú znalosti pre organizácie také dôležité:

– Organizácie sa stávajú znalostne intenzívnymi

– Znalosti umožnujú byt na cele zmien

– Narastajúca zložitost riešených úloh

– Globalizácia trhu

– Organizácie dbajúce na rozvoj znalostí majú väcšiu šancu prežit

– Zdielanie znalostí v rámci organizácie

– Znalosti sú „mobilné“ (v hlavách zamestnancov)


Dáta – informácie – znalosti (1)

_ Rozdiely medzi dátami, informácia a znalostami podla [Beckman1997]:

1. Dáta: fakty, obrázky, zvuky+ interpretácia + význam =

2. Informácie: formátované, filtrované a sumarizované dáta + akcia + aplikácia =

3. Znalosti: idey, pravidlá a procedúry, ktoré vedú akcie a rozhodnutia

Vztah medzi dátami, informáciami a znalostami (1)

Dáta – informácie – znalosti (2) _ Hierarchia znalostí podla [Beckman1997]:

1. Dáta: text, fakt, kód, obraz, zvuk + význam + štruktúra =

2. Informácia: organizované, štruktúrované, interpretované a sumarizované dáta + uvažovanie + abstrakcia + vztah + aplikácia =

3. Znalost: prípad, pravidlo, proces, model + výber + skúsenosti + princípy + obmedzenia + ucenie =

4. Expertíza: rýchla a presná rada, vysvetlenie a potvrdenie výsledkov a uvažovania + integrácia + distribúcia + navigácia =

5. Spôsobilost: organizacná expertíza: znalostný sklad, integrovaný systém pre podporu výkonnostou

Vztah medzi dátami, informáciami a znalostami (2)

Dáta – informácie – znalosti (3)

_ Rozdiely medzi dátami, informácia a znalostami podla [Tobin1996]:

1. Dáta + relevancia + úcel =

2. Informácie + aplikácia =

3. Znalosti + intuícia + skúsenosti =

4. Rozumnost + morálne princípy, schopnost rozlišovat co je dobré a co zlé, schopnost klást si tažké otázky, hladat na ne

odpovede a menit podla nich svoj život =>

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.