referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Clo
Dátum pridania: 29.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 910
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Clo
Colná politika
Colná politika je súčasťou zahranično-obchodnej hospodárskej politiky štátu. Predstavuje súhrn zásad, noriem a opatrení na dosiahnutie určitých cieľov a záujmov v hospodárskych vzťahoch s ostatnými štátmi. Môže byť liberálna alebo protekcionistická.
Clo
Clo predstavuje určitú formu dane, ktorá je zdrojom príjmu štátneho rozpočtu a ktorú štát ukladá pri prechode tovaru cez jeho colnú hranicu. Výrazne ovplyvňuje výrobu a spotrebu príslušného tovaru. Umožňuje zvýšiť objem výroby, zamestnanosť využitie výrobných kapacít. Problematiku rieši colný zákon.
Colný zákon
Prvá časť
 predmet úpravy
 základné pojmy
 vykonávanie colného dohľadu a colnej kontroly
Druhá časť
 uplatňovanie dovozných platieb alebo vývozných platieb a iných opatrení v obchode s tovarom (clo, druhy cla, tovar podliehajúci clu, oslobodenia od dovozného cla, colný sadzobník a nomenklatúrne zaradenie tovaru, colné sadzby, pôvod tovaru, colná hodnota)
Tretia časť
 obmedzenia vzťahujúce sa na tovar prepravený na colné územie do pridelenia colne schváleného určenia
Štvrtá časť
 colné konanie (colné vyhlásenie pri štandardnom postupe, pri zjednodušenom postupe, pre režimy s ekonomickým účinkom, postup pre režim výnos)
Piata časť
 colne schválené určenie (voľný obeh, tranzit, uskladňovanie v colnom sklade, aktívny zušlachťovací styk, prepracovanie pod colným dohľadom, dočasné použitie, pasívny zušlachťovací styk, vývoz)
Šiesta časť
 colný dlh (zabezpečenie colného dlhu, vznik colného dlhu, určenie a splnenie colného dlhu, zánik colného dlhu, vymáhanie)
Siedma časť
 zodpovednosť za porušenie colných predpisov (colný delikt, colný priestupok, sankcie)
Osma časť
 spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Uplatňujú sa tieto clá
 dovozné clo – vyberané pri dovoze tovaru, podlieha mu všetok dovezený tovar s výnimkou tovaru označeného v colnom sadzobníku ako tovar bez cla
 vývozné clo – vyberané pri vývoze tovaru
 antidumpingové clo – vyberané z dovážaného tovaru, ktorý je predmetom dumpingu.
 vyrovnávacie clo – vyberané za účelom vyrovnania prémie alebo subvencie
 odvetné clo – prirážka k colnej sadzbe
Colná kontrola
Colnou kontrolou sa rozumie vykonávanie osobitných úkonom colnými orgánmi v rámci colného dohľadu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Clo SOŠ 2.9793 396 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.