referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Žofia
Sobota, 15. mája 2021
Študent a sociálne poistenia
Dátum pridania: 24.08.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 957
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 


Pobyt v zahraničí:
Mnohí mladí ľudia sa po škole rozhodnú pre odchod za prácou do zahraničia. Voči sociálnej poisťovni nemajú žiadne povinnosti.
Sociálna poisťovňa informuje:
- že ak budú pracovať v riadnom zamestnaneckom pomere v niektorej členskej krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, budú za nich zahraniční zamestnávatelia platiť odvody na sociálne poistenie. Preto sa im odpracovaný čas v zahraničí započíta ako doba poistenia v prípade dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni:
Ak sa bývalý študent stane nezamestnaným, musí to oznámiť do 8 dní zdravotnej poisťovni a mal by zo sebou priniesť aj potvrdenie o zaevidovaní sa na úrade práce. Úrad práce bude za nezamestnaného platiť zdravotné poistenie.
Zdravotnej poisťovni musí oznámiť nielen ukončenie, ale aj prerušenie štúdia.
Ukončenie školy si nechajte potvrdiť.

Vysokoškoláci:
Po skončení štúdia a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky síce všetci dostanú diplom a vysvedčenie, a však potrebujú aj potvrdenie o ukončení štúdia.
Pri oznámení zdravotnej poisťovni ho totiž musia priložiť k tlačivu oznámenia.
Rovnako potrebujú aj písomné potvrdenie, ak končia bakalárske štúdium a ďalšie, ak ich prijali na magisterské či inžinierske štúdium. Tie vždy prikladajú k oznámeniu zdravotnej poisťovni.

Stredoškoláci:
Potvrdenie potrebujú aj stredoškoláci – či už kópiu:
- maturitného vysvedčenia alebo výučného listu.
Tieto doklady všetky treba priložiť k oznámeniu v zdravotnej poisťovni, že študent školu ukončil.
Vydokladovať musí aj prerušenie štúdia, tak isto písomným potvrdením zo školy.

Rovnako ako ukončenie alebo pokračovanie v štúdiu na druhom stupni musí študent svojej zdravotnej poisťovni oznámiť aj prerušenie štúdia.
Prerušením totiž stráca štatút poistenca štátu, a preto sa musí informovať, kto bude ďalej platiť zdravotné odvody.
Ak študent preruší štúdium preto, že sa zamestná, platiť za neho odvod bude zamestnávateľ.
V prípade ak si založí živnosť, alebo zostane takzvane dobrovoľne nezamestnaný, bude si platiť preddavky na zdravotné poistenie sám. Tie sa určia z minimálneho vymeriavacieho základu.
Akékoľvek prerušenie štúdia teda musí študent oznámiť do 8 dní odo dňa prerušenia školy.
Rovnako musí zmeniť aj fakt, ak by sa napr. študentka vydala a zmenila si priezvisko. Zmenu treba doložiť či už kópiou sobášneho listu alebo novým občianskym preukazom so zmeneným menom. Urobiť to treba tiež do 8 dní.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.