referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky
Dátum pridania: 29.09.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 096
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky

Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm (platné od 1. 7. 2010):

 • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Uvedené sumy sa zvyšujú o 13, 50 eura mesačne, ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, je tehotná žena. Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávkou je aj 13, 50 eura mesačne, ak občan je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdenie pediatra o tom, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje preventívnych prehliadok.
Táto dávka patrí len jednému rodičovi bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.

Dávkou je aj 17, 20 eura mesačne pre dieťa, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku a prídavok na dieťa nie je poskytovaný obci z dôvodu záškoláctva.

Dávky v hmotnej núdzi:

Dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na zabezpečenie základných životných podmienok na týchto šiestich úrovniach:

 • pre jednotlivca 60, 50 eura,
 • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115, 10 eura,
 • pre dvojicu bez detí 105, 20 eura,
 • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157, 60 eura,
 • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168, 20 eura,
 • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 212, 30 eura.

K dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú nasledovné príspevky:

1, Príspevok na bývanie:

Účelom príspevku na bývanie je prispievať na úhradu nákladov spojených s bývaním občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ak splnili podmienky nároku na dávku.
Výška príspevku je:

 • 55, 80 eura mesačne, ak ide o jednu osobu,
 • 89, 20 eura mesačne, ak ide o dve a viac osôb.

Oprávnená osoba je:
- vlastník bytu,
- nájomca bytu,
- vlastník rodinného domu,
- nájomca rodinného domu,
- nájomca obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
ak občan má v dome alebo byte, v ktorom býva právo doživotného užívania tejto nehnuteľnosti.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.