referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Výpočet starobného a predčasného dôchodku
Dátum pridania: 20.10.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 738
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Výpočet starobného a predčasného dôchodku

1, Na odchod potrebujete vek

Požiadať o odchod do predčasnej penzie môže ten, kto bol aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený a do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky. Okrem toho suma vášho predčasného dôchodku musí byť ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima.

Poznámka: životné minimum je 185,38 €.
(1,2-násobok x 185,38 = 222,47 €)

Ak ste sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri stačí, ak suma vášho predčasného dôchodku bude vyššia ako 0,6 násobok sumy životného minima.

Poznámka: životné minimum je 185,38 € (0,6 násobok x 185,38 € = 111,23 €).
Suma, ktorú budete dostávať, tak musí byť najmenej 222,47 € pre sporiteľov v prvom aj v druhom pilieri.

2, Penziu si spočítajte

Keďže odchádzate do penzie skôr, skrátite si dobu poistenia v Sociálnej poisťovni aj vymeriavací základ, z ktorého sa vám počíta výška dôchodku. Tá sa pri výpočte znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní pred dosiahnutím zákonnej lehoty odchodu do dôchodku (u mužov a žien je to dnes 62 rokov). Napríklad: ak odídete do predčasného dôchodku o rok skôr, stratíte 6,5 %.
Orientačne si poistenec môže vypočítať sumu starobného dôchodku pomocou kalkulačky, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Presnú sumu sa dozviete až v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne po podaní žiadosti o určenie predčasného starobného dôchodku. Ak vám jeho výška nebude vyhovovať, môžete ju odmietnuť a počkať si na riadny starobný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení umožňuje poistencovi žiadosť o dôchodkovú dávku vziať späť.

3, Práca zvyšuje dôchodok

Po dovŕšení riadneho dôchodkového veku vám naďalej zostáva priznaný predčasný. Každoročne sa valorizuje. Pomôcť mu však môžete aj vy. Ak si nájdete prácu a ste dôchodkovo poistený, po jej ukončení požiadajte o prepočítanie predčasného starobného dôchodku o toto obdobie. Ak si opäť nájdete prácu, celý proces znovu zopakujete a váš dôchodok opäť narastie. Ak viete, že budete zamestnaný 4 roky, nečakajte až na uplynutie tejto doby. O prepočítanie dôchodku je výhodnejšie žiadať po každom odrobenom roku.

Je priznanie predčasného dôchodku záväzné?

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 umožňuje poistencovi žiadosť o dôchodkovú dávku vziať späť alebo už po priznaní dávky požiadať o zastavenie je výplaty.
Ak poistenec požiadal o predčasný dôchodok a túto žiadosť chce zrušiť, treba, aby poslal písomné / s vlastnoručným podpisom / odvolanie k žiadosti o predčasný dôchodok. V žiadosti je potrebné uviesť dátum podania žiadosti a svoje identifikačné údaje.
Keď poistenec dostane rozhodnutie o priznaní predčasného dôchodku, môže do 30 dní od jeho doručenia požiadať poisťovňu o zastavenie výplaty dôchodku.

Čo musí urobiť zamestnanec ak si chce nechať prepočítať predčasný dôchodok?

V prípade zamestnanca sa musí skončiť pracovný pomer a v prípade zárobkovej činnej osoby musí zaniknúť jej dôchodkové poistenie. Zvýšenie dôchodku sa prizná na základe žiadosti odo dňa, ktorý nasleduje po zániku dôchodkového poistenia.

Ako požiadať o dôchodok

O starobný alebo predčasných dôchodok musíte žiadať písomne v Sociálnej poisťovni podľa miesta trvalého bydliska. K žiadosti musíte predložiť originály viacerých dokladov, a tiež materiály potrebné na správne určenie dôchodku. Pred odchodom do predčasného dôchodku musíte byť minimálne 15 rokov poistený v Sociálnej poisťovni. Predčasný dôchodok sa znižuje oproti riadnemu o 0,5 % za každých 30 dní, chýbajúcich do riadneho dôchodku.

Potrebné doklady:

1, občiansky preukaz alebo cestovný pas,
2, doklad o skončenom vzdelaní,
3, vojenská knižka,
4, rodné listy detí,
5, evidenčný list dôchodkového zabezpečenia,
6, evidenčný list dôchodkového poistenia,
7, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných a čas poberania podpory v nezamestnanosti,
8, potvrdenie o prípadnom poberaní dávok v hmotnej núdzi.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.