referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Banková sústava SR
Dátum pridania: 27.10.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carloss01
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 864
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 

Úvod

Bankovú sústavu (systém) tvorí obvykle centrálna banka a sieť komerčných bánk. Organizačná schéma bankových sústav v jednotlivých krajinách môže byť rôzna – závisí to od stupňa rozvoja a typu hospodárstva.

V jednostupňovej bankovej sústave (centralizovanej) všetky operácie vykonáva jediná (centrálna) banka. Ostatné banky (ak existujú) sú veľmi úzko špecializované a úplne závislé od rozhodnutia centrálnej banky. Hlavnými oblasťami špecializácie bývajú zahraničný obchod, sektor obyvateľstva a investičná výstavba. Takáto banková sústava bola charakteristická pre bývalé centrálne plánované ekonomiky. U nás existovala v rokoch 1950 – 1990. Centrálnou bankou bola Štátna banka československá (ŠBČS). Existovali aj ostatné banky v spomenutých oblastiach: zahraničný obchod – Československá obchodná banka, sektor obyvateľstva – Česká štátna sporiteľňa a Slovenská štátna sporiteľňa, investičná výstavba – Investičná banka. Okrem nich existovala ešte Živnostenská banka s pobočkou v Londýne, ktorá zabezpečovala cudzomenový styk pre domácnosti a neziskové organizácie.

Pre väčšinu vyspelých krajín je charakteristická dvojstupňová sústava, ktorá je založená na princípe oddelenia výkonu funkcií centrálnej banky od výkonu funkcií komerčných bánk. Prvý stupeň tohto systému tvorí centrálna banka, ktorá predstavuje makroekonomické centrum, zamerané na stabilitu cenovej hladiny a dohľad nad činnosťou komerčných bánk. Má osobitné – nadradené a nezávislé – postavenie a nie je orientovaná komerčne (t. j. na maximalizáciu zisku). Druhý stupeň tvoria komerčné banky. Ich činnosť má väčšinou obchodno-podnikateľský charakter s cieľom dosahovať zisk. Medzi ne patria napríklad obchodné banky, sporiteľne, investičné banky, hypotekárne banky atď. Banková sústava je zodpovedná za tvorbu peňazí.


1. Charakteristika bankového systému


Bankový systém je súhrn všetkých inštitúcií v danom štáte a usporiadania vzťahov medzi nimi. Je súčasťou finančného systému celej krajiny. Treba ho chápať ako systém, ktorý zabezpečuje, ale aj priamo vykonáva, bankové a zároveň aj iné finančné operácie. Banková inštitúcia je inštitúcia, ktorá má oprávnenie realizovať bankové operácie a poskytovať bankové služby, predovšetkým zhromažďovať depozitá a poskytovať z nich úvery. Základné operácie, ktoré vykonávajú banky delíme na:

a) aktívne obchody
Peňažný ústav vystupuje ako veriteľ a za to inkasuje výnos (zisk), ktorým je úrok. Predstavuje peňažnú sumu určenú percentuálnou sadzbou zo sumy dlhu. Platí ho dlžník za obdobie trvania dlhu. Do tejto kategórie patria:
- úver na krátkodobé potreby podnikom,
- dlhodobé úvery podnikom,
- bankové financovanie podnikov,
- spotrebné úvery,
- bankové financovanie štátu,
- úvery iným bankám,
- vklady v centrálnej banke.

b) pasívne obchody

Peňažný ústav vystupuje ako dlžník. Patrí sem:
- komplex vkladových služieb: vklady klientely, vklady a úvery od iných bánk,
- emitovanie cenných papierov.

c) indiferentné obchody
Banka nevystupuje ani ako veriteľ, ani ako dlžník, ale vykonáva úlohu sprostredkovateľa. Sem zaraďujeme:
- sprostredkúvanie platieb,
- akreditívy,
- inkasné operácie,
- obchod s devízami a valutami,
- obchod s cennými papiermi,
- úschovné operácie,
- emisné a zakladateľské operácie,
- obstarávateľské operácie.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Národná banka Slovenska, Trend, Hlavatá, I. - Hlavatý, E.: Peniaze a bankovníctvo. Vydavateľstvo Financie a bankovníctvo, 2003, Jílek, J.: Peníze a měnová politika. GRADA Publishing, 2004
Podobné referáty
Banková sústava SR SOŠ 2.9540 2620 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.