referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Utorok, 24. novembra 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 
II.Vývoj ekonomického myslenia

Aristoteles – pod pojmom ekonómia rozumel hospodársku činnosť, pomocou ktorej sa uspokojujú potreby človeka

Merkantilisti – zastávali názor, že: - zisk sa vytvára vo sfére obehu, Bohatstvo národa spočíva v peniazoch
Predstaviteľmi  boli: Stafford, Mun, J Child , Colbert a ...
Merkantilizmus ako prúd ekonomického myslenia v období tvoriacich sa kapitalistických vzťahov, bol vystriedaný fyziokratizmom.

Fyziokrati – preniesli otázku o pôvode spoločenského bohatstva a nadproduktu zo sféry materiálnej výroby, ktorá bola u nich  obmedzená len na oblasť pľh. Predstaviteľ : Quesnay (Ekonomická tabuľka).
 

Predstavitelia klasickej ekonomickej teórie :

Adam Smith (1720-1790): Položil základy ekonómie ako vednej disciplíny. Vydal dielo Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov alebo len krátko Bohatstvo národov(1776).  Za zdroj bohatstva považoval celú sféru materiálnej výroby a ľudskú prácu. Bol zástancom prirodzeného poriadku a obhajcom hospodárskeho liberalizmu.

David Ricardo (1772-1823): Veľkým prínosom ovplyvnil rozvoj ekonomického myslenia. Tvrdil, že práca je jediným zdrojom bohatstva. Zamýšľal sa nad vzťahom zisku a  mzdy, cenou pôdy, rentou ...

Wiliam Petty : vyslovil myšlienku:,, matkou bohatstva je zem a otcom bohatstva je ľudská práca".


Karol Marx (1818-1883) : V druhej polovici 19. storočia rozvinul ekonomické učenie, najmä dielo ,,Kapitál". Podľa neho nové hodnoty v spoločnosti vytvára ľudská práca. Ostro kritizoval kapitalistické výrobné vzťahy.


Neoklasická ekonómia 
-
vznikla v 90-tych rokoch 19. st.: vychádza z teórie hraničnej užitočnosti a Sayovho zákona trhu, nie je za zásahy štátu do ekonomiky, všetky ekonomické kategórie a zákony vysvetľuje racionálnym správaním človeka alebo základných subjektov ekonomického systému, má väčšinou mikroekonomický charakter.


John Maynard Keynes (1883-1946)

v práci ,, Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí" (1936) reagoval na ekonomické problémy vyspelých krajín v 30-tych rokoch 20. st., vypracoval celú sústavu štátnych zásahov do ekonomiky, aby sa vyvíjala stabilne a vyhla sa krízovým stavom. Zakladateľ teórie a praxe ekonomických analýz (rozčleňovanie ekonomických javov na časti pričom za najdôležitejšie v ekonómii považoval ukázať postupy riešenia problémov vo väzbe na hlavný cieľ ).


Neoinštitucionalizmus

vývoj ekonomického myslenia tento smer ovplyvnil v 60-tych rokoch. Považuje trhový mechanizmus za nedokonalý, lebo uspokojuje len tie potreby, ktoré sú vyjadrené kúpyschopným dopytom. Ignoruje potreby ako vzdelanie, zdravotnícku starostlivosť.


Neoliberalizmus

prichádza na prelome 60.-70. rokov. Tento smer preferuje trh, konkurenciu, osobnú slobodu. Predpokladá len minimálne zásahy štátu do ekonomiky.

 

Reganomika (Ronald Regan) - veľmi tvrdo zasiahla proces integrácie a rozpad východného bloku.

 

Tetcherizmus – bol nekonzervatívny smer vo VB, nezakladal sa na významnej ekonomickej doktríne, bol to teoretický smer.


Základné ekonomické problémy(ekonomiky)

1. Čo vyrábať (množstvo, čas a priestor)

2. Ako vyrábať (technológia + technika, aby náklady boli najnižšie)

3. Pre koho vyrábať (aké sú cieľové skupiny)

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.