referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Pondelok, 23. novembra 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Základné funkcie a úlohy trhu

alokačná funkcia – trh rozmiestňuje ekonomické zdroje (výrobné faktory) medzi rôzne potenciálne formy použitia tak, aby tieto zdroje boli využívané efektívne;

integračná funkcia – spočíva v spojení sféry výroby (výrobcov) a sféry spotreby (spotrebiteľov), v ich zapojení do všeobecného procesu aktívnej výmeny tovarov a služieb;

stimulačná funkcia – spočíva v motivácii výrobcov vytvárať novú produkciu, produkovať tovary s nižšími nákladmi a dosahovať dostatočný zisk, stimulovať vedecko-technický pokrok a na jeho základe intenzifikovať výrobu a zvyšovať efektívnosť fungovania celej ekonomiky;

regulačná funkcia – predpokladá vplyv trhu na všetky sféry ekonomiky, zabezpečuje zosúladenie výroby a spotreby z hľadiska sortimentu, vybilancovania dopytu a ponuky z hľadiska ceny, množstva , štruktúry,
proporciálnosť vo výrobe a výmene medzi jednotlivými regiónmi ekonomiky.


Základné úlohy trhu

-poskytovanie informácie;

-poskytovanie podnetov na správanie výrobcov a spotrebiteľov;

-zabezpečovanie prvotného rozdelenia dôchodkov;


Hľadisko počtu sledovaných tovarov: čiastkový, agregátny.

Hľadisko stupňa organizovanosti : organizačné trhy (burzy), neorganizované.

Hľadisko podmienok pre fungovanie komponentov trhu : voľný, regulovaný.

Hľadisko súladu s existujúcim zákonodarstvom: legálny, ilegálny.

                                      

Trhové subjekty

na trhu vystupujú 4 hlavné skupiny: firmy(výrobcovia), domácnosti(spotrebitelia), štát(vláda), zahraničie


Východiská rozvoja trhu

Tovarová výroba (jednoduchá, rozšírená)

Spoločenská deľba práce (kooperácia a špecializácia)

Produktivita práce

Kooperácia (spolupráca hospodárskych subjektov na rôznych úrovniach národného hospodárstva)

Spoločenská deľba práce (proces osamostatňovania rôznych druhov práce v spoločnosti)

Produktivita práce (účasť živej ľudskej práce na objeme vyprodukovaných hodnôt pripadajúcich na jednotku spotrebovanej práce za určité časové obdobie)


Dopyt    = nerovná sa  Potreba

- súhrn jednotlivých rozhodnutí samostatného ekonomických subjektov;

- množstvo všetkých tovarov a služieb, ktoré sú spotrebitelia ochotní kúpiť za určitú cenu;

- množstvo tovarov a služieb, ktoré by ľudia využívali, keby neboli obmedzení peniazmi.


•  Funkcia dopytu:

- závislosť množstva požadovaných statkov od ich ceny, dôchodku, preferencií spotrebiteľa, počtu domácností, ceny substitučných a komplementárnych tovarov,

- ak cena tovaru rastie, dopyt po tovare klesá a opačne (Zákon klesajúceho dopytu),

Činitele zmeny krivky dopytu

1.) Príjmy spotrebiteľov a ich rozdelenie

2.) Ceny komplementárnych tovarov (príbuzných, súvisiacich tovarov)

3.) Preferencie spotrebiteľov

4.) Počet a vek kupujúcich

5.) Očakávania do budúcnosti

6.) Vládne regulácie, dane, subvencie

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.