referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Utorok, 24. novembra 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Regulácia, deregulácia trhu

Regulácia trhu – vychádza z Maximinového kritéria

Korekcia neviditeľnej ruky trhu cez rôzne formy regulácie (odvetvová, prierezová, administratívna)

Ekonomická regulácia (vychádza z trhového mechanizmu a ekonomických analýz a opiera sa o analýzy outputu, inputu a ceny)

Deregulácia – tendencia k návratu a parametrom trhového mechanizmu

Nezávislé regulačné orgány – nástroj ekonomickej regulácie, prípadne deregulácie fungujúce v závislosti od globálnej súťaže ekonomickej integrácie a sociálnej zodpovednosti


Hospodárska (ekonomická) súťaž na trhu

Východiskom je učenie A. Smitha  (súťaž ako základný princíp trhového hospodárstva)

Povinnosťou štátu je chrániť hospodársku súťaž (systém eliminácie negatívnych efektov vznikajúcich pri hospodárskej súťaži na trhu)

Nástrojom ochrany hospodárskej súťaže je protimonopolná a protitrustová legislatíva a politika

Súťažná politika EÚ (komplexný strategický a koncepčný dokument k otázkam hospodárskej súťaže v integrovanom ekonomickom prostredí

 

Finančný trh

Subjekty finančného trhu: veritelia, dlžníci

Medzi nimi vzniká úverový vzťah. Väzba medzi nimi môže byť: priama (tzv. priame financovanie – keď veriteľ alebo dlžník si priamo hľadá na finančnom trhu protistranu); nepriama (tzv. nepriame financovanie – prostredníctvom sprostredkovateľa  v podobe finančných inštitúcií)

Sprostredkovateľmi na finančnom trhu sú

- depozitné inštitúcie,

- finančné spoločnosti,

- zmluvné inštitúcie a investičné spoločnosti.


Druhy investícií: reálne investície (priame podnikanie, nehnuteľnosti, hnuteľnosti) a  finančné investície (peňažné vklady, poskytnuté úvery a pôžičky,  dlhopisy, akcie, podielové listy, poistenie)

Členenie finančného trhu:

- peňažný trh (je trh s krátkodobými peňažnými operáciami a nástrojmi /do 1 roka/. Nástrojmi sú krátkodobé finančné dokumenty so splatnosťou kratšou ako 1 rok (zmenky, šeky, štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty...)

- kapitálový trh (je trhom dlhodobých peňažných operácií a nástrojov,  ktoré majú dlhodobý charakter (obligácie, akcie, hypotekárne záložné listy, podielové listy...)

 

Funkcie finančného trhu

Akumulačná funkcia – zhromažďuje dočasne voľné peňažné prostriedky z prebytkového sektora a zabezpečuje uchovanie ich kúpnej sily.

Alokačná funkcia – zabezpečuje presun týchto voľných peňažných prostriedkov do depozitného sektora.

Cenovotvorná funkcia – tvorba objektívnych cien finančných nástrojov (úrok, kurz cenných papierov, poistné, kurz devíz, diskont + provízia).

Platobná funkcia – niektorými finančnými nástrojmi zabezpečujeme platby za tovary, služby, informácie...

Prerozdeľovacia funkcia – zabezpečuje zmenu vlastníckych práv, na druhej strane premenu finančných prostriedkov na hotovosť.

Selekčná funkcia – zabezpečuje prísun len perspektívnym ekonomickým subjektom.

Funkcia ochrany investorov – u nás sa zabezpečuje hlavne Úradom pre finančný trh alebo Fondom ochrany vkladov prípadne zaisťovňami.

Politická funkcia – ňou štát cez Centrálnu Banku realizuje svoju hospodársku a menovú politiku.

 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.