referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Streda, 27. mája 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Devízový trh

Devízami sa rozumejú všeobecne likvidné, kedykoľvek splatné pohľadávky, znejúce na cudziu menu a splatné v cudzine. Obchody na tomto trhu prebiehajú v bezhotovostnej forme pri devízových kurzoch.

Štruktúra devízového trhu

Devízový trh podľa formy jej organizácie, objemu obchodovaných čiastok a techniky, ktorými sú obchody uskutočňované delíme: neorganizovaný a  organizovaný.


Neorganizovaný trh – je trh, na ktorom subjekty uzatvárajú obchody na základe individuálnych zmlúv, kde vzájomnou dohodou sa určujú ich podmienky.

Organizovaný trh – je označovaný ako devízová burza. Na tomto trhu musí byť vymedzené, kde a kedy sa obchoduje, s čím sa smie obchodovať, kto smie na burze obchodovať, aké obchody sa smú uskutočňovať a spôsob stanovovania ceny.

Na burze môžu uskutočňovať obchody iba členovia burzy (to znamená burzou schválení obchodníci).

Ostatné subjekty, ktoré majú záujem o obchodovanie, musia využiť služby týchto členov burzy. Na devízových burzách sa obchoduje len so špecifickými inštrumentmi, ako sú futures a opcie. Pri týchto obchodoch je charakteristická ich štandardizácia. Iné terminované operácie, ako sú forward a swap a operácie promptné sa na burze neobchodujú. Väčší objem obchodov je realizovaný na mimoburzových trhoch a to vzhľadom k štandardizácii obchodov, časovému obmedzeniu obchodovania a k tomu, že obchodovanie na organizovanom trhu nie je lacnou záležitosťou.   

Trhová konkurencia


Konkurencia medzi ponukou a dopytom  (výrobca má záujem draho predať a kupujúci lacno kúpiť).

Konkurencia medzi spotrebiteľmi  (na strane dopytu – má záujem čo najviac nakúpiť a to čo najlacnejšie).

Konkurencia medzi výrobcami  (na strane ponuky – má záujem čo najviac  predať za čo najvýhodnejšie).

Z hľadiska ceny rozlišujeme konkurenciu: cenovú a necenovú


Cenová konkurencia – využíva ako nástroj konkurenčného boja cenu. Výrobcovia dobrovoľne znižujú cenu tovarov. Snažia sa prilákať k sebe zákazníka i za cenu dočasnej straty. Chcú ovládnuť trh aby v
budúcnosti mohli diktovať podmienky a zvyšovať ceny.

Necenová konkurencia – chce získať zákazníka inými metódami než sú ceny. Sú to napríklad: reklamy, kvalita, dizajn, servis....

Z hľadiska podmienok existencie a vývoja:

- dokonalá konkurencia,

- nedokonalá konkurencia.

Dokonalá konkurencia: predstavuje teoretickú abstrakciu, ideálny stav trhovej ekonomiky, ktorý v reálnosti nikdy nenastane. Je taká situácia na trhu, pri ktorej žiadny účastník trhu nemá vplyv na trhovú cenu

Predpokladá splnenie týchto podmienok:

1.) na trhu sa stretáva veľké množstvo predávajúcich a kupujúcich, pričom  žiadny z nich nemôže ovplyvniť cenu;

2.) úplná voľnosť vstupu ktoréhokoľvek nového výrobcu do odvetvia a  voľnosť výstupu;

3.) výrobok je homogénny (rovnorodý), to znamená, že výrobky jednotlivých výrobcov sa od seba nejako nelíšia;

4.) predpokladá sa, že všetky subjekty trhu sú dokonale informované o situácií na trhu najmä o cenách jedinou cestou maximalizácie zisku a jedinou metódou konkurenčného boja na dokonale konkurenčnom trhu sú úspory pri výrobe. Ak chce výrobca obstáť v konkurenčnom prostredí, musí sústavne odstraňovať zbytočné náklady vo výrobe. Iba tak môže dosahovať zisk.

Nedokonalá konkurencia: - je reálnym stavom fungovania trhu a skutočne  trhy sú spravidla dokonalej konkurencii vzdialené.

Monopolistická konkurencia: - kombinácia charakteristík dokonalej konkurencie a čistého monopolu, veľký počet firiem na trhu, sloboda vstupu a výstupu na trh a z trhu, predaj tovarov vzájomne si konkurujúcimi, firmy majú len určitú kontrolu nad cenou.

Oligopol:  trh niekoľko vzájomne závislých predávajúcich, množstvo kupujúcich,  veľké bariéry vstupu na trh,  výroba podobných alebo rôznych tovarov,  výrobcovia sú s cenovými pátračmi,  vznikajú cez koncentrácie (fúzie).
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.