referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 
Ekonómia ako veda

Ekonómia ako veda vychádza z gréckych pojmov) omos (dom)a nomos (riadiť ktoré prvýkrát definoval Aristoteles).

Veda o hospodárskej činnosti, ktorá uspokojuje potreby človeka

Veda o materiálnom bohatstve (A. Smith)

Praktická veda o produkcii a rozdeľovaní bohatstva (J.S.Mill)

Spoločenská veda , skúmajúca hospodárske aspekty života spoločnosti, motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov, skupín a celej spoločnosti o alternatívnom využití vzácnych zdrojov

Spoločenská veda, ktorá rieši otázky výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby materiálnych statkov a služieb

 

Pozitívna a normatívna ekonómia - riešia spôsoby skúmania ekonomických javov a procesov

Pozitívna – zaoberá sa ekonomickými faktami, okolnosťami a vzťahmi ekonomickej reality. Popisuje ju takú aká je.
Normatívna – skúma javy a procesy s cieľom zovšeobecňovania zistených záverov. Jej hlavný zámer je aktívne pôsobenie na ekonomický vývoj a hľadanie riešenia vzniknutých ekonomických problémov.

 

MIKRO (malý) – skúma jednotlivé hospodárske subjekty (jednotlivci, domácnosti, podniky, odvetvia) ich správanie sa a celkovú činnosť vo výrobe a na trhu

MAKRO (veľký) – skúma ekonómiu resp. národné hospodárstvo ako celok. Zaoberá sa celkovou výrobou statkov a služieb makroekonomickými agregátmi, spotrebou a investíciami, infláciou, nezamestnanosťou.

MIKRO +MAKRO= všeobecná ekonomická teória

 

Ekonomika-Národné hospodárstvo
- zameriava sa na konkrétnu organizáciu hospodárskej činnosti

-cieľavedomá, praktická hospodárska činnosť, ktorej cieľom je výroba výmena rozdeľovanie a spotreba a materiálnych statkov

Na základe charakteristických čŕt národného hospodárstva rozdeľujeme ekonomiky na :
 

Príkazové (základné problémy rieši štát, vláda)

Trhové (základné problémy rieši trh)

Zmiešané (riešenie problémov aj zo strany štátu aj zo strany trhu)


Princípy ekonómie (Mankiw zásady ekonómie 99)  

Ako sa ľudia rozhodujú? Volia medzi alternatívami.
Cena vecí alebo statkov = tomu, čoho sa vzdávame(alternatívne náhrady, náklady obetovaných príležitostí)
Racionálny človek uvažuje o: hraničných (marginálnych) veličinách. Nezaujíma nás ani tak koľko, ale o koľko viac musíme zaplatiť (dodatočné náklady).
Ľudia reagujú na stimuly pozitívne, ak vedia, že z toho niečo budú mať.
Výmenou môžu získať obidve strany (teória komparatívnych výhod, Smith Ricardo).
Trhy sú obvykle dobrým spôsobom organizácie ekonomickej činnosti aj keď trh zlyháva.
Vlády môžu občas zlepšiť výsledky pôsobenia trhu.
Životná úroveň krajiny závisí od jej schopnosti produkovať statky(exportná schopnosť, pridaná hodnota, trvalo udržateľný rozvoj).
Ak vláda vydáva príliš veľa peňazí, ceny spravidla rastu (inflácia).
Spoločnosť je vystavená krátkodobej voľbe medzi nezamestnanosťou a infláciou (Philipsova krivka).
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.