referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Menové vzťahy
Dátum pridania: 09.09.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: HOUBULKA
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 745
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
M e n o v é v z ť a h y

Medzinárodný menový systém predstavuje súhrn pravidiel a opatrení spojených s pohybom peňazí medzi štátmi. Je významným činiteľom pri rozvíjaní procesov ekonomickej interdependencie.
Základnou otázkou, z ktorej vychádzajú medzinárodné menové vzťahy, je ako určiť pomery, v ktorých sa navzájom vymieňajú jednotlivé národné meny. Ide teda o menové kurzy. 1.1 Formovanie menových kurzov

Základom medzinárodného menového systém je kurzový systém. Menový kurz je cena zahraničnej meny vyjadrená v domácej mene. Mena sa zhodnocuje, ak za jednotku národnej meny v dôsledku pôsobenia trhových faktorov možno kúpiť viacej jednotiek zahraničnej meny. Mena sa znehodnocuje, ak v dôsledku pôsobenia trhových faktorov za jednotku národnej meny možno kúpiť menej jednotiek zahraničnej meny. Zhodnotenie alebo znehodnotenie meny je v podmienkach voľných trhov produktom pôsobenia trhových síl. Revalvácia je zmena oficiálneho kurzu, vďaka ktorej sa za jednotku národnej meny nakúpiť väčší počet jednotiek zahraničnej meny. Devalvácia je tiež zmena oficiálneho kurzu, umožňujúca ale za jednotku národnej meny nakúpiť menší počet jednotiek zahraničnej meny. Na vytváranie dopytu pôsobia tri hlavné činitele:
1. Medzinárodný obchod tovarom a službami
2. Medzinárodný obchod takými finančnými nástrojmi, akými sú účastiny a obligácie
3. Nákup fyzických aktív (napr. tovární)v zahraničí

Na vytváraní ponuky sa podieľajú rovnaké faktory ako na vytváraní dopytu lenže z opačnej strany.


1.2 Faktory ovplyvňujúce zmeny menových kurzov

Delia sa podľa hľadísk:

- dlhodobé – teória parity kúpnej sily. Zdôvodnil ju David Riacardo v r. 1817 a v r. 1916 Švéd G. Cassek. Porovnávajú sa tu ceny koša tých istých tovarov v rozličných krajinách. Menové kurzy sa môžu odlišovať od úrovne , ktorá sa predpokladá na základe teórie PPP. Tri skutočnosti:
1. Narušenie systému voľného obchodu
2. Existencia tovarov a služieb, s ktorými sa nedá obchodovať cez hranice
3. Nie všetky tovary v rozličných krajinách majú identický chatakter


- strednodobé – zmena ekonomickej aktivity – v priaznivých fázach podnikateľského cyklu rastú dôchodky, rastú výdavky na spotrebu a v rámci nich zrejme aj výdavky na nákup importovaného tovaru. - krátkodobé – rozdiely v krátkodobej úrokovej miere. Vedú k tomu, že kapitál v celosvetovom meradle sa sťahuje na miesta, kde očakáva najvyššie zhodnotenie, kde je najvyššia úroková miera.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.