referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Migrácia pracovných síl
Dátum pridania: 11.09.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: HOUBULKA
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 681
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
M i g r á c i a p r a c o v n ý ch s í l


Pri rozvoji medzinárodného podnikania zohráva významnú úlohu medzinárodná migrácia pracovných síl. Migrácia pracovných síl v priestore svetového hospodárstva stimuluje rozvoj medzinárodného podnikania, pričom úzko súvisí najmä s medzinárodnými pohybmi tovaru, služieb a kapitálu. Cena práce migrujúcich pracovných síl je obvykle nižšia ako cena práce domácich pracovníkov.

1.1 Činitele ovplyvňujúce medzinárodný pohyb pracovných síl

Prechod pracovnej sily z jedného štátu do iného štátu je motivovaný ekonomickými
a neekonomickými činiteľmi. Ekonomické príčiny – migrácia má zvyčajne uvedomelý a plánovitý charakter. Celé štáty vykazujú rýchlejší ekonomický rast, lepšie podmienky realizácie pracovnej sily. Zdroje pracovných síl pritom nie vždy zodpovedajú rozloženiu ekonomickej aktivity. Neekonomické príčiny – politické vojenské, rasové, náboženské, národnostné a iné dôvody. Má zvyčajne náhly, živelný, neplánovitý charakter. O tom, kam smerujú migračné pohyby podáva obraz migračná bilancia. Bilancia migrácie pracovných síl je doplnená údajmi o absolútnych počtoch migrantov. 1.2 Formy migračných pohybov

Podľa príčin migrácie – ekonomické a neekonomické dôvody.
Podľa organizovanosti migrácie možno rozlišovať organizovanú migráciu, ku ktorej
dochádza na základe dvoj či viacstranných medzištátnych dohôd, resp. v rámci realizácie programov rozličných medzinárodných organizácií. Neorganizovaná migrácia prebieha mimo rámca medzinárodných zmlúv.
Podľa dĺžky migrácie sa člení na migráciu trvalú a dočasnú.
Podľa kvalifikačnej štruktúry sa migrácia delí na kvalifikovanú, polokvalifikovanú a nekvalifikovanú pracovnú silu. Podľa profesnej štruktúry, ide o migráciu priemyselných robotníkov, poľnohospodárskych robotníkov, lekárov, inžinierov a pod. osobitnú skupinu migrantov tvoria frontieri (pendleri) => ľudia, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. 1.3 Medzinárodná migrácia pracovných síl v minulosti a v súčasnosti

K rozsiahlym migračným pohybom dochádzalo najmä v 19. storočí.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.