referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Denisa, Denis
Nedeľa, 1. novembra 2020
Multiplikátory
Dátum pridania: 02.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 650
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Multiplikátor
ukazovateľ vyjadrujúci kvantitatívny vzťah medzi prírastkom výdavkov a rastom národného dôchodku. Ide o koeficient, ktorý vyjadruje, aké veľké zväčšenie dôchodku bude dosiahnuté zvýšením výdavkov o 1 peňažnú jednotku.

Multiplikátor investičný
koeficient, ktorým treba vynásobiť prírastok investícií, aby sa mohol vyjadriť nimi vyvolaný prírastok národného dôchodku.

Multiplikátor medzinárodného obchodu
koeficien rast národného dôchodku v pomere k začiatočnému rastu vývozu.

Multiplikátor úveru
ukazovateľ vyjadrujúci vzťah medzi peňažnou masou a peňažnými zdrojmi alebo centrálnymi peniazmi uvedený na strane pasív emisnej inštitúcie.

Multiplikátor vkladový
násobiteľ, ktorý vyjadruje, o koľko sa bankovom systéme zvýšia celkové vklady, ak sa uloží jedna peňažná jednotka.

multiplikátor vývozný
kvantitatívny vzťah medzi prírastkom exportných príjmov krajiny a medzi prírastkom národného dôchodku. Zvýšenie národného dôchodku sa nerovná ekvivalentnému prírastku príjmov z vývozu, ale je jeho násobkom. Veľkosť uvedeného násobku je daná koeficientom vývozného multiplikátora. Podľa Keynesa je veľkosť národného dôchodku určená výškou kúpyschopného dopytu, t. j. peňažnými výdavkami. C + I = Y , kde C = spotreba,
I = investície , Y = národný dôchodok. Vo svojej teórii J. M. Keynes načrtol určitý typ vzájomnej rovnováhy medzi makroekonomickými veličinami. V otvorenej ekonomike, ktorá sa zapája do medzinárodného obchodu, k výdavkom z vyššie uvedených spotrebiteľov na tovar danej krajiny, t. j. import. Súčasne sa počíta s tým, že určitá časť výdavkov domáceho obyvateľstva sa realizuje nákupom tovaru z dovozu. Pri zohľadnení uvedených veličín potom platí nasledovný rovnovážny stav: (C – M) + (I +X ) = Y, kde X = export, M = import, rozdiel (C – M) vyjadruje výdavky na spotrebu domáceho tovaru. Túto rovnicu môžeme zapísať i týmto spôsobom: (C + I) + (X – M) = Y, kde výraz (X – M) vyjadruje obchodnú bilanciu krajiny. Z vyššie uvedených vzťahov vyplýva, že export zvyšuje výdavky na domácom trhu a súčasne i národný dôchodok danej krajiny. Dovoz naopak znižuje výdavky a súčasne i národný dôchodok. Možno to vyjadriť i nasledovne: aktívna obchodná bilancia zvyšuje národný dôchodok a pasívna obchodná bilancia národný dôchodok znižuje.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.