referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Svetové a národné hospodárstvo
Dátum pridania: 15.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mishinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 543
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 24m 40s
Pomalé čítanie: 37m 0s
 
NÁUKA O SPOLOČNOSTI (maturitná téza č. 19)
SVETOVÉ A NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO


NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO (MAKROEKONOMIKA)

Národné hospodárstvo (NH, makroekonomika) predstavuje celonárodný trh, ktorý pozostáva z hospodárskych subjektov tvoriacich hospodársku sféru a zo sféry spoločenského života. Podľa výsledkov NH meriame úspešnosť ekonomického vývoja krajiny.

Základné ciele NH, nazývané aj „magický štvoruholník“:
1. vysoký a rovnomerný hospodársky rast
2. plná zamestnanosť (alebo vysoká úroveň zamestnanosti a nízka nedobrovoľná
zamestnanosť)
3. cenová stabilita
4. rovnováha v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov

Tieto ciele je ťažké naraz dosiahnuť a udržať. Dôležité je udržiavať najmä cenovú stabilitu a dostatočnú zamestnanosť.

Výkonnosť NH sa vyjadruje štyrmi základnými makroekonomickými pojmami:
• hrubý domáci produkt
• nezamestnanosť
• inflácia
• obchodná bilancia


* * * * *


HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT (HDP)

Hrubý domáci produkt je súhrn cien a všetkých výrobkov a služieb, ktoré ekonomika vyrobí za určité obdobie (1 rok), bez ohľadu na to, kto je majiteľom výrobcov. Samotné číslo vyjadruje výkonnosť (kvalitu) ekonomiky konkrétnej krajiny, ale aj kvalitu, ktorá sa prejavuje v ekológii, priemernom veku obyvateľov a podobne.
Hrubý národný produkt (HNP) má podobnú definíciu ako HDP, avšak neuplatňuje sa na územie štátu, ale na občanov určitého štátu, vrátane občanov pôsobiacich v zahraničí (napr. slovenský podnik v Rakúsku). Ak napríklad výrobný faktor slovenského občana pôsobí v Českej republike, jeho prínos je súčasťou českého HDP, ale slovenského HNP.
O výkonnosti NH nehovorí výsledná miliardová suma, ale jeho rast alebo pokles vyjadrený v percentách. Štruktúra HDP umožňuje hľadať problémy v hospodárstve, riziká vývoja a tvoriť úpravy hospodárskej politiky zameranej na dosahovanie hospodárskych cieľov. Prínos exportu NH, vysoký objem investícií sú želateľné, avšak prudký rast spotreby spôsobuje „prehrievanie“ ekonomiky. Dlhodobý rast spotreby najmä domácností spôsobuje zvyšovanie zadĺženia, ktoré sa nedá dlhodobo udržať, a preto je pre NH nebezpečné.


* * * * *


NEZAMESTNANOSŤ

Pod pojmom nezamestnanosť sa rozumie zväčša nedobrovoľné a dlhotrvajúce prerušenie práce. Medzi zamestnancom a zamestnávateľom neexistuje, alebo bol prerušený pracovnoprávny vzťah.
Je to najzrozumiteľnejšou makroekonomickou kategóriou.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.