referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Charakteristika a špecifiká národného hospodárstva SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fetamin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 264
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Vývoj ekonomiky v roku 1998 bol poznamenaný viacerými negatívnymi tendenciami,ktoré viedli k pehĺbeniu vnútornej i vonkajšej nerovnováhy. Rast hrubého domáceho produktu (HDP), vyjadrený v stálych cenách,sa spomalil na 4,4 %.Na jeho prírastku sa rozhodujúcou mierou podieľali služby,pri súčasnom poklese pridanej hodnoty v poľnohospodárstve a stavebníctve.Na strane dopytu prispel k rastu HDP domáci aj zahraničný dopyt.Rast domáceho dopytu podnecovala najmä tvorba hrubého fixného kapitálu,čo bolo jednou z príčin zvyšovania zahraničnej zadlženosti.Nakoľko dynamika dovozu predstihla dynamiku vývozu, došlo k prehĺbeniu vonkajšej nerovnováhy. Narastajúce problémy v podnikateľskej sfére sa prejavili vo výraznom poklese hospodárskeho výsledku nefinančných aj finančných organizácií. Vytvorený zisk bol o viac ako polovicu nižší ako v roku 1997.Zároveň poklesla rentabilita nákladov a zvýšila sa tiež platobná neschopnosť podnikateľských subjektov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol aj podiel súkromného sektora na tvorbe hrubého domáceho produktu a to o 0,2 percentuálneho bodu na 82,4 %. Priemerná ročná miera inflácie,meraná rastom spotrebiteľských cien,dosiahla 6,7 %.Priemerný mesačný prírastok spotrebiteľských cien poklesol z 0,53 %v roku 1997 na 0,45 %. Ročná miera inflácie dosiahla najvyššiu hodnotu v máji (7,6 %)a najnižšiu v decembri,keď poklesla na 5,6 %. Tendencia znižovania zamestnanosti pokračovala aj v roku 1998,keď sa priemerný počet zamestnancov v hospodárstve SR znížil o 0,4 %.Jeho pokles bol spôsobený predovšetkým úbytkom zamestnancov v poľnohospodárstve a priemysle.V pozitívnom smere bola zamestnanosť ovplyvnená najmä vývojom v obchode a obchodných službách.Miera nezamestnanosti podľa evidencie úradov práce vzrástla ku koncu roka na 15,6 %,t.j. o 3,1 percentuálnych bodov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.V priemere za rok predstavovala 13,7 %.V dôsledku poklesu voľných pracovných miest i nárastu počtu nezamestnaných pripadalo na jedno voľné pracovné miesto 23 nezamestnaných osôb.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.