referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bonifác
Piatok, 14. mája 2021
Vývoj cien
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fetamin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 903
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Medzimesačne sa vývoj cien potravín v roku 1998 líšil od predchádzajúcich rokov najmä v druhom štvrťroku 1998,keď sa zrýchlil cenový rast v tomto sektore.Okrem sezónnych vplyvov to bol aj dôsledok uplatnenia minimálnej garantovanej ceny cukru,platenej výrobcovi, od apríla 1998.V druhej polovici roka (podobne ako v predchádzajúcich rokoch)však ceny potravín tlmili rast celkovej hladiny spotrebiteľských cien. Ceny ostatných obchodovateľných tovarov
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa tempo rastu cien ostatných obchodovateľných tovarov v prvých troch štvrťrokoch 1998 znížilo o 0,3 percentuálneho bodu.Toto zníženie bolo výsledkom nízkej miery inflácie v krajinách našich hlavných obchodných partnerov,relatívne stabilného výmenného kurzu slovenskej koruny,ako aj postupného znižovania sadzby dovoznej prirážky (zo 7 %na 5 %k 1.januáru 1998,z 5 %na 3 % k 1.aprílu 1998 a zrušená k 1.októbru 1998). Na začiatku posledného štvrťroka sa cenový rast v sektore zrýchlil.Bolo to spôsobené najmä zvýšením spotrebiteľského dopytu v dôsledku preddevalvačných a inflačných očakávaní,ktoré vrcholili koncom septembra a začiatkom októbra. Znehodnotenie meny po zrušení režimu pevného výmenného kurzu 1.októbra 1998 ďalej prispievalo k zrýchleniu cenového rastu v sektore.Zrýchlenie tempa rastu cien ostatných obchodovateľných tovarov v októbri 1998 však bolo porovnateľné s rovnakým obdobím medziročná zmena v % predchádzajúceho roka,keď sa prejavili cenové dôsledky zavedenia dovoznej prirážky v júli1997. Na medziročnej báze sa preto miera inflácie ostatných obchodovateľných tovarov v októbri zvýšila len mierne.Vplyvom zníženia spotrebiteľského dopytu a ustálenia výmenného kurzu koru y v závere roka,naopak,ďalej pokračoval trend poklesu týchto cien.
Regulované ceny
Služby a komodity,ktorých ceny boli v roku 1998 regulované,zaznamenali k decembru 1998 medziročné zvýšenie cien v priemere o 6,3 %, čo bolo o 1,7 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom roku.Príspevok sektora regulovaných cien k úhrnnej medziročnej miere inflácie v roku 1998 poklesol v porovnaní s rokom 1997 o 0,28 percentuálneho bodu. V porovnaní s ostatnými sektormi spotrebného koša domácností prispeli regulované ceny najväčšou mierou k zníženiu tempa rastu spotrebiteľských cien v uplynulom roku. Okrem krátkodobo priaznivého vplyvu na pokles inflácie,má však spomalenie cenových deregulácií nepriaznivé dôsledky na fungovanie reálnej ekonomiky,ako aj na budúci vývoj inflácie.Spomalenie tempa rastu regulovaných cien v porovnaní s neregulovanými mení ich relatívne ceny a tým narúša efektívnosť alokácie zdrojov. Odkladanie primeraného zvyšovania regulovaných cien spôsobuje tiež pokles ziskovosti alebo zvýšenie straty výrobcov. Následné zníženie daňových odvodov,či tlak na zvýšenie dotácií,spôsobujú prehlbovanie deficitu štátneho rozpočtu s nepriaznivým dopadom na vývoj cenovej hladiny.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.