referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Priemysel v SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fetamin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 426
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Produkcia priemyslu,meraná výrobou tovaru, zaznamenala v roku 1998 najvyšší medziročný prírastok za ostatné tri roky.Celkový objem produkcie dosiahol hodnotu 611,3 mld.Sk (bežné ceny -b.c.)a dynamika jej rastu sa oproti minuloročnému vývoju zrýchlila o 2,3 bodu na 5,0 %(s.c.). Výraznejší rast zaznamenala najmä priemyselná výroba s medziročným rastom produkcie o 6,5 %(s.c.),na čom sa podieľala najmä výroba dopravných prostriedkov, elektrických a optických zariadení a výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Vo výrobe a rozvode elektriny,plynu,pary a tepla pokračoval pokles produkcie,ovplyvnený najmä mier ymi klimatickými podmienkami na začiatku roka a s tým súvisiacim poklesom spotreby energií.Ďalším faktorom bol pokles produkcie v podnikoch,ktoré sú veľkoodberateľmi elektrickej energie,najmä v odvetví chemického a ťažobného priemyslu.Napriek pomerne vysokej dynamike rastu nedosiahlo 8 zo 14 odvetví priemyselnej výroby úroveň roku 1997. Na výsledkoch odvetvia mal významný podiel aj rast produkcie v súkromnom sektore (o 11,1 %,s.c.),čo sa prejavilo na zvýšení jeho podielu na celkovej produkcii zo 73,2 %v roku 1997 na 77,8 %. Odvetvie priemyslu dosiahlo v roku 1998 oproti roku 1997 zvýšenie objemu pridanej hodnoty len o 0,9 %(s.c.).Medziročný pokles jej dynamiky rastu sa prejavil aj v znížení podielu odvetvia na tvorbe HDP,ktorý klesá od roku 1995 a v roku 1998 dosiahol 28,2 %.Na vývoj pridanej hodnoty vplýval tak jej medziročný rast v priemyselnej výrobe,v ťažbe nerastných surovín,ako aj pokračujúci pokles vo výrobe a rozvode elektriny,plynu a vody (o 25,5 %v s.c.).
Priemyselná produkcia a tržby z priemyselnej činnosti v auguste 1999
Index priemyselnej produkcie v auguste oproti priemernému mesiacu roku 1998 dosiahol 87,7 %. Jeho úroveň ovplyvnil pokles produkcie v priemyselnej výrobe o 13 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 12 % a rast produkcie v ťažbe nerastných surovín o 0,3 %. V rámci priemyselnej výroby bola produkcia vo všetkých odvetviach nižšia ako v priemernom mesiaci roku 1998. Najvýraznejší pokles produkcie bol v textilnej a odevnej výrobe, v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov a vo výrobe dopravných prostriedkov.
V porovnaní s augustom 1998 bol index priemyselnej produkcie nižší o 5,4 %, pri poklese produkcie v priemyselnej výrobe o 8 % a raste v ťažbe nerastných surovín o 10,1 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 4,5 %.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.