referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Tovar a jeho vlastnosti. Trh, dopyt, ponuka, cena. Kapitál a jeho formy v procese výroby
Dátum pridania: 10.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Evica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 434
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Ponuka: vyjadruje vzťah medzi cenou tovaru a množstvom tovaru, ktorý bude výrobca za túto cenu na trh dodávať.
Agregátna ponuka:je súhrn všetkých tovarov, s ktorými výrobcovia na trh dodávajú
Individuálna ponuka: je ponuka jedného výrobcu alebo vlastníka výrobných faktorov
Čiastková ponuka: je napr.ponuka jedného výrobku od rôznych výrobcov

Ponuka závisí:
* ceny ponúkaného tovaru
* množstva ponúkaného tovaru
* nákladov spojených s výrobou daného tovaru

Cena: vyjadruje výmennú hodnotu statkov a služieb na trhu, je spravidla vyjadrená v peňažnej jednotke. Je dôležitým prvkom trhového mechanizmu a plní tieto funkcie: regulačnú, motivačnú a informatívnu.
Ak je ponúkané množstvo tovaru v určitom čase na určitom trhu menšie ako požadujú spotrebitelia, dochádza ku konkurencií medzi spotrebiteľmi. Spotrebiteľ je ochotný zaplatiť za tovar vyššiu cenu, čiže cena tovaru stúpa.
Trhová cena: vzniká pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu na trhu.

Tovar: je výsledok výroby, ktorý sa kupuje alebo predáva na trhu.
Kapitálom nazývame statky, ktoré sú výsledkom výroby, neslúžia na bezprostrednú spotrebu, ale na výrobu ďaľších statkov. Kapitál nemusí mať len vecnú podobu, ale aj peňažnú. Hovoríme o peňažnom kapitále. Taktiež práca ako výrobný faktor predstavuje kapitál. Je to ľudský kapitál.
Trh: je stimulátor ekonomického rozvoja. Trh charaktrizujeme ako miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci aby sa spoločne dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu.
Podľa počtu predaných tovarov rozlišujeme:
* Čiastkové trhy- kupuje sa tu jeden druh tovaru
* Agregátne trhy- trh všetkých tovarov a služieb

Podľa predmetu kúpy a predaja členíme trhy na:
* trh výrobných faktorov- predávajú a kupujú sa na ňom výrobné faktory
* trh tovarov a služieb- predávajú a kupujú sa tovary a služby na osobnú spotrebu
Finančný trh: na základe ponuky a dopytu sa prerozdeľujú prostriedky medzi jednotlivými ekonomickými subjektami
Podľa územného hľadiska:
* Miestny regionálny trh- napr. ponuka závisiaca od miestnych prírodných zdrojov
* Národný trh- trh v rámci celého štátu
* Svetový- prekračuje hranice štátov
Na každý trh vstupujú určité subjekty, z ktorých každý sleduje svoje záujmy a ciele.
* Firmy- vyrábajú tovary a služby, na trh prichádzajú s cieľom predať ich. Môžu vstupovať aj ako kupujúci výrobných faktorov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Náuka o spoločnosti: príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.