referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Poľnohospodárstvo v SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fetamin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 774
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Vývoj cien vo vertikále potravín bol jednoznačne v neprospech nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov,ktoré medziročne v priemere poklesli o 0,3 %,pričom ceny potravinárskeho priemyslu vzrástli o 3,4 % a spotrebiteľské ceny potravín a nápojov o 5,8 %.Ceny vstupov do poľnohospodárstva pritom vzrástli o 4,1 %.Najdynamickejší rast cien v rámci potravinovej vertikály od roku 1995 bol zaznamenaný v potravinárskom priemysle (o 14,4 %),ktorý premieta aj nízku využiteľnosť spracovateľských kapacít. V zahraničnoobchodnej bilancii agropotravinárskeho sektora bolo pasívne saldo vo výške 15,8 mld.Sk medziročne vyššie o 1,6 mld.Sk
a predstavovalo 19,5 %celkového pasívneho salda za SR.Na uvedenej expanzii pasívneho salda participovalo predovšetkým mäso a výrobky z neho,vrátane živých zvierat,vo výške 1,1 mld.Sk.V minulom roku sa tu výrazne prejavil vplyv vývoja na zahraničných trhoch (poruchy a ruskom a ázijských trhoch a vysoká podpora exportu bravčového mäsa v krajinách EÚ sa premietli aj na náš trh s jatočnými ošípanými), ako aj na spoločnom trhu v rámci colnej únie (viac ako 63 %dovozu bravčového mäsa sa realizovalo z ČR).V komoditnej štruktúre bolo zaznamenané medziročné zlepšenie salda obchodnej bilancie iba v dvoch položkách,a to obilniny a výrobky z nich o 2,0 mld.Sk (vzrast exportu o 1,1 mld.Sk,pokles importu o 0,9 mld. Sk)a cukor a výrobky z neho o 0,4 mld.Sk (export bol vyšší o 0,5 mld.Sk a import o 0,1 mld.Sk).Zvýšený export sa realizoval predovšetkým za účelom zníženia nadmerných zásob obilnín a cukru na domácom trhu.To však nestačilo kompenzovať nárast pasívneho salda obchodnej bilancie ostatných agropotravinárskych komodít.Pri pretrvávajúcej nízkej konkurencieschopnosti agropotravinárskeho sektora zvyšoval sa okrem iného dovoz aj takých finálnych produktov,na výrobu ktorých máme vhodné výrobné podmienky (mliečne a cukrárske výrobky,margaríny,tuky,oleje, tabakové výrobky a iné).Riešenie problematiky ochrany vnútorného trhu i výrobcov při rešpektovaní pravidiel vyplývajúcich z medzinárodných dohôd (WTO,colnej únie s ČR a CEFTA)je stále aktuálnym problémom tohoto sektora. Trend znižovania stratovosti poľnohospodárstva v rokoch 1995 -1997 sa v roku 1998 zastavil v dôsledku toho,že pokles výnosov (index 93,8)bol rýchlejší ako nákladov (index 94,8).Podľa štatistických údajov predstavoval hospodársky výsledok poľnohospodárstva (podnikov s počtom pracovníkov 20 a viac a príspevkových organizácií)stratu vo výške 1,6 mld.Sk,teda o 0,6 mld.Sk viac ako v predchádzajúcom roku.Z celkového sledovaného súboru 4 536 poľnohospodárskych podnikov bolo stratových 2 673, t.j.58,9 %.Naďalej sa prejavoval problém likvidity a platobnej disciplíny.Záväzky boli 2,2-krát vyššie ako pohľadávky,čo signalizuje pretrvávajúcu prvotnú platobnú neschopnosť.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.