referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Jednou z príčin nevhodného účinkovania človeka na pracovisku je stres. Práca v strese a v nepohode vyvoláva často nepozornosť a nesústredenosť, čo môže viesť k pracovnému úrazu. Pri analýzach a zisťovaní príčin úrazov zostávajú tieto súvislosti niekedy skryté, a tak nie je možné prijať opatrenia, ktoré zodpovedajú skutočnej príčine porušenia zásady bezpečnosti. Preto je dôležité pri riadení bezpečnosti práce venovať zvýšenú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov. Druhou stránkou stresu a nepohody pri práci je to, že sa nedodržiava kultúra práce a ústavou proklamovaný nárok občana na uspokojivé pracovné podmienky a ochranu zdravia pri práci. Pritom zdravie chápeme tak, ako je definované v slovenskom zákone o zdraví ľudu, že je to nielen neprítomnosť choroby, ale aj pocit fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Podlimitné faktory pracovného prostredia (ako napríklad hluk, chemické výpary, vibrácie), nevyhovujúce mikroklimatické podmienky (napríklad prievan, zlé osvetlenie, teplota) a zlé hygienické podmienky (šatne, sociálne zariadenia, špina) vytvárajú pocit fyzickej, ale aj psychickej nepohody, stresu, ktorý si ľudia často neuvedomujú. Nevedia, že práve to je príčina ich unavenosti, slabej výkonnosti, nesústredenosti a zlého vzťahu k práci. Na Slovensku si ľudia menej ako v západných krajinách uvedomujú dôsledky nepohody a stresu, sú menej uvedomelí v nárokoch na uspokojivé pracovné podmienky. Preto treba robiť osvetu v tejto oblasti, aby sa dosiahla vyššia kultúra práce a tým vyššia produktivita, kvalita, ale aj bezpečnosť práce. Analýza rizík v podniku patrí k povinnostiam zamestnávateľa. Je to prvý krok k tomu, aby tieto riziká mohol odstrániť. Zisťovanie psychickej záťaže pri práci, ktorá značne vyčerpáva človeka a môže viesť k poškodeniu zdravia, tiež patrí do série rizík, ktoré sa musia odstrániť. Pre potreby praxe bol vypracovaný nový postup analýzy na zistenie rizík, pomocou ktorého môže zamestnávateľ alebo bezpečnostný technik identifikovať psychické záťaže aj bez špeciálnych psychologických vedomostí. Pracovná pohoda, ktorá sa vytvorí odstránením záťaží, napokon prispieva aj k udržiavaniu výkonnosti pracovníkov. Na doplnenie výsledkov meraní únavy, monotónnosti, preťaženosti a stresu, ako aj objektívneho hodnotenia činnosti vypracovali v Nemecku špeciálny dotazník s 13 otázkami určenými prevažne malým podnikom. Ním sa zisťovala aj spokojnosť s prácou, aj motivácia pracovníkov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.