referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Po zhodnotení dotazníkovej akcie sa konštatovalo, že pracovná pohoda vo veľkej miere závisí od štýlu riadenia, správne má vedenie podniku organizovať prácu bez stresovania pracovníkov a bez toho, aby sa vyskytol úraz. Na základe toho bolo možné aj poradiť, ako odstrániť nedostatky, napríklad kombináciou činností sa vyhnúť monotónnosti práce alebo raz denne prerušiť vykonávanú obvyklú pracovnú činnosť a vystriedať ju inou, plánovať analýzu organizačných podmienok na ich optimalizáciu. Na ďalšie rozvíjanie tejto metódy treba: · špecifikovať postup na rozličné činnosti duševnej a fyzickej práce, · vypracovať dotazník zameraný na obťažnostné faktory, · vypracovať pomocný materiál pre inšpektorov bezpečnosti práce, aby mohli účinne radiť najmä v malých podnikoch. (Die BG,č.8,1996)1.2 Úrazy v stolárskych dielňach Jednou zo základných údržbárskych dielní je stolárska dielňa. Ak vezmeme do úvahy i veľké závody, takmer v každom závode sa občas spracúva drevo a na to slúži strojové vybavenie stolárskej dielne. Medzi základné stroje patria kotúčové píly, frézovačky, pásové píly, dlabačky a brúsky, ktoré uľahčujú a zrýchľujú prácu, no zároveň každá práca na nich je spojená s rizikom úrazu. Odpoveď na otázku, v čom máme vidieť nebezpečenstvo pri práci na obrábacích strojoch na drevo, dáva už sama povaha práce na nich. Väčšina príčin napriek rozdielnosti strojových typov a rozmanitosti práce je pri drevoobrábacích strojoch takmer zhodná. Z technického hľadiska je to predovšetkým :a) veľká obvodová rýchlosť, tvar, ostrie a spôsob usporiadania rezných nástrojov,b) spracúvanie nerovnomerného materiálu, akým je drevo,c) ručný posuv obrábaného materiálu, ktorý prevláda pri väčšine základných typov strojov. Podľa štatistických údajov je rozloženie úrazovosti pri strojoch na obrábanie dreva nasledovné(viď tab.č.1).Tabuľka č.1Názov a druh stroja Počet v % Spoluv %
1.kotúčové píly 48,8%
- stolové 33,0%
- prerezávacie 8,6%
- rozrezávacie 5,3%
- píly na palivové drevo 1,9%
2.vodorovné frézovačky 24,9%
- zarovnávačky 23,0%
- hrúbkovačky 1,9%
3.zvislé spodné frézovačky 10,0%
4.pásové píly 3,2%
5.rámové píly 3,2%
6.brúsky 3,1%
- pásové 1,6%
- kotúčové 1,5%
7.reťazové píly 2,5%
8.dlabačky - vŕtačky 1,6%
9.ostatné 2,7%
SPOLU 100%
Úrazové nebezpečenstvo v mnohých prípadoch zvyšuje ešte nesprávny pracovný postup, t.j. chybné počínanie obsluhovača stroja. Technickým vybavením stroja a ochrannými zariadenia je potrebné sa snažiť, aby ochrana nebezpečného miesta nebola podmienená konaním obsluhovača a chránila pracovníka aj v prípade, že urobí chyby z nepozornosti, nedostatočnej zapracovanosti, únavy a pod.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.