referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Napriek tomu chyba ľudského činiteľa sa prejavuje aj vo vedomom podceňovaní nebezpečenstva a v nedocenení rôznych typov ochranných zariadení, pracovných pomôcok, ako aj osobných ochranných prostriedkov. Odstraňovanie chybného počínania pracovníkov je dôležitou úlohou psychologického ovplyvňovania pracujúcich – ich výchovy k bez-pečným pracovným postupom. Pre prevenciu pracovných úrazov je dôležité vedieť, za akých okolností sa stávajú. Pri obsluhovaní drevoobrábacích strojov vznikajú úrazy najčastejšie pri nasledovných úkonoch:(viď tab.č.2) Tabuľka č.2P.č. Druh činnosti Početv%
1. Zachytenie pracovnej časti nástroja 61,2%
2. Zasiahnutie obrábaným materiálom vrát. triesok, odrezkov 29,3%
3. Zachytenie podávacím, resp. upínacím zariadením 5,7%
4. Zasiahnutie drobnými úlomkami nástrojov 1,9%
5. Zachytenie hnacími časťami stroja 1,3%
6. Nárazom ostrej hrany obrábaného materiálu 0,6%
SPOLU 100%
Prehľad ukazuje, že značnú časť pracovných úrazov, spôsobených pracovnou časťou nástroja alebo obrábaným materiálom, by bolo možné znížiť, keby sa venovala väčšia pozornosť vhodnosti ochranných zariadení, keby sa častejšie kontrolovala ich správna funkcia a robila dôkladná údržba. 2. POŽIADAVKY NA PRACOVISKO.2.1 Pracovný priestor. Dobrú pohodu v stolárskych dielňach vytvoríme správnou voľbou a organizáciou pracoviska. Ďalšie činitele, ktoré ovplyvňujú pracovný výkon a majú značný vplyv aj na bezpečnú prácu, sú vhodné pracovné podmienky – teplota, vlhkosť vzduchu, odsávanie, vykurovanie, hluk. Ďalším predpokladom bezpečnej práce je účelné rozmiestnenie strojového zariadenia a dostatok voľného priestoru na priechod, prísun, odsun, uloženie materiálu a výrobkov, ako aj rôzne manipulačné práce pri stroji. Preto každé pracovisko treba vybaviť vhodným zariadením na ukladanie materiálov, výrobkov aj odpadkov. Pracovisko má byť také, aby pracovníka obsluhujúceho strojové zariadenia, nič pri práci nerušilo a aby nestál chrbtom k hlavnej dopravnej ceste. Podľa bezpečnostných predpisov pre obrábacie stroje na drevo musí na každého pracovníka pripadnúť najmenej 2m2 voľnej podlahovej plochy a 15m3 vzdušného, ničím nezastavaného priestoru. Najmenšia šírka priechodov medzi strojmi, ako aj vzdialenosť strojov od konštrukcie budovy (steny) je 60 cm.2.2 Odsávanie Pri strojovom obrábaní sa tvorí priemyselný prach, ktorý vzniká mechanickým rozrušovaním dreva ( pri rezaní, brúsení a pod.). Meraniami sa dokázalo, že vo vzduchu prevládajú nepatrné častice prachu veľkosti menšej ako 0,01 mm, pričom 40 až 90% častíc je menších ako 0,002 mm. Podstatný význam má tvar prachových častíc.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.