referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Prach sa pri dýchaní zachytáva na stenách dýchacích ciest a spôsobuje zápaly priedušiek a navyše aj ochorenie očí. Pri drevoobrábacích strojoch vznik prachu podstatne obmedzujeme napríklad vzduchotechnickými opatreniami, resp. výmenou vzduchu. V dielňach so zariadením na strojové obrábanie dreva treba vzduch vymeniť 4- až 6- krát za hodinu. Pri strojoch na obrábanie dreva sa používa centrálne alebo jednotkové odsávanie. Ktoré z nich je vhodnejšie, to závisí od konkrétnych miestnych podmienok, počtu a druhu používaných strojov. Ak je v dielni väčší počet strojov, výhodnejšie je inštalovať centrálne odsávanie.2.3 Požiarna ochrana Veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozí najmä pri dokončovacích prácach, a to predovšetkým pri používaní ľahko zápalných kvapalín, moridiel, lakov, náterov, farieb a pod. Najdôležitejšie je preventívne predchádzať možnostiam vzniku požiaru už pribudovaní dielní. Potrubie na odvádzanie odpadu treba uzemniť proti výboju statickej elektriny. Striekanie a nanášanie farieb treba hermetizovať. Uskladňovanie horľavín musí zodpovedať požiadavkám príslušnej normy. Treba pamätať aj na správnu elektrickú inštaláciu. Elektromotory musia byť pri práci uzavreté a prachotesné. Elektrický rozvod v stolárskej dielni musí zodpovedať požiadavkám pre prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých prachov.3. HODNOTENIE RIZÍK

Na základe európskych smerníc boli členské štáty Európskej únie (EÚ) povinné zákonne upraviť hodnotenie rizík, ich dokumentácie a postupné odstránenie týchto rizík.
Aj v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 330/1996 Z. z., ktorý platí v SR, je ustanovenie, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zisťovať ohrozenia, odstraňovať ich a tam, kde to podľa stavu poznania nie je možné, vypracovať vyhodnotenie v danom období neodstrániteľných ohrození, plánovať a postupne vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie. Riziko je pravdepodobnosť, že sa stane úraz s vážnymi dôsledkami. Preto je zaujímavý vývoj názorov na zisťovanie rizík a spôsobov ich odstránenia. V tejto súvislosti pripomínam úvodný projekt spred 20-25 rokov analyzujúci bezpečnosť práce na pracovisku. Zisťovali sa pri ňom jednotlivé fázy pracovných postupov, rozoberali sa z hľadiska bezpečnosti práce a potom sa vypracovali detailné riešenia, ako správne bezpečne konať. Ďalším odporúčaným postupom bol model analýzy ohrození, pri ktorom sa mali
v dotazníkoch podchytiť faktory ohrozenia podľa katalógu a potom súhrnne hodnotiť.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.