referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 
Úvod
Vo všetkých krajinách sa venuje značná pozornosť malým a stredne veľkým podnikom nielen preto, že predstavujú väčšinu výrobných podnikov, ale aj preto, lebo tvoria najaktívnejší úsek z hľadiska vytvárania pracovných miest. Činnosť týchto podnikov však má aj negatívne aspekty - jedným z nich je zvýšený výskyt pracovných úrazov. Väčšie podniky sa snažia nebezpečné činnosti, napríklad stavebnú prácu alebo údržbu, zabezpečiť dodávateľským spôsobom malými podnikmi. Aj tým nastáva presun väčšej úrazovosti na menšie podniky. Podľa španielskeho časopisu ERGA noticias (č. 44, 1996) prieskum vo Francúzsku ukázal, že malé podniky s výnimkou stavebníctva sú v prevencii pasívne. Takéto podniky neorganizujú prevenčnú činnosť, neanalyzujú riziká ani úrazy. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že u nás je situácia podobná. Naopak, čím je podnik väčší, čím vyššia je vzdelanostná úroveň vedenia podniku a lepšie organizačné zabezpečenie, tým väčšie úsilie vyvíja aj na úseku úrazovej prevencie. Prieskum tiež ukázal, že podniky s podpriemernými ekonomickými výsledkami vykazujú nadpriemernú úrazovosť. Je známe, že zvýšená úrazovosť negatívne ovplyvňuje ekonomické výsledky a naopak, aktívny postoj k bezpečnej práci je podnetom na efektívnosť. Ja tiež pracujem v malom podniku, presnejšie v stolárskej dielni, takže sa ma táto problematika bytostne dotýka. Okrem iného aj z tohto dôvodu som si zvolil túto tému pre moju seminárnu prácu, nakoľko sa domnievam, že práve analýza rizík v podniku je veľmi dôležitá a potrebná k tomu, aby sa úrazom mohlo predchádzať. 1. RIZIKOVÉ FAKTORY PÔSOBIACE NA ZDRAVIE ZAMESTNANCA. 1.1 Psychická záťaž pri práci Teória a prax bezpečnosti práce ma priviedla okrem iného i k poznaniu, že pracovné úrazy, choroby z povolania a nevhodné pracovné podmienky sú v podstatnej miere dôsledky nesprávnej organizácie práce. Bezpečnosť systému závisí jednak od úrovne technického riešenia, ale aj od pracovného prostredia a od ľudí tvoriacich súčasť systému, to znamená, od každej zložky systému človek - stroj - pracovné prostredie. Riešenie týchto vzťahov je jednou zo základných úloh vedenia podniku a má byť aj objektom inšpekcie práce. Úroveň bezpečnosti strojov a zariadení a aj pracovného prostredia dosiahla relatívne vysoký stupeň, ale najkritickejším článkom tohto systému je človek. Zostáva stále rovnako nedokonalý, rovnako nespoľahlivý a rovnako nevypočítateľný.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.