Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Burza

Burza je miesto, na ktorom sa sústreďuje ponuka a dopyt. Na burzách sa obchoduje len s typickým tovarom. Okrem peňažnej burzy poznáme i tovarové burzy. Burzy sa vyznačujú oproti iným trhom viacerými zvláštnosťami, napríklad tým, že sa obchoduje s tovarom neprítomným na trhu. Preto je bezpodmienečne nutné, aby bol tovar zastupiteľný. Takýmto tovarom sú cenné papiere, peniaze, obilie, cukor, vlna, meď cín a iné. Druhou zvláštnosťou burzy je, že sa uzatvárajú obchody vo veľkom. Zvyčajne býva určené minimálne množstvo, s ktorým možno obchodovať. Na burzách sa obchoduje buď s cennými papiermi, alebo s tovarom, a to vždy oddelene. Rozoznávame preto efektové a tovarové burzy. Organizačný štatút burzy obsahuje podrobné predpisy o organizácii. Obchodníci vystupujúci na burze, uzatvárajú obchody na vlastný účet alebo vlastným menom na cudzí účet. V druhom prípade ide o sprostredkovateľa a komisionára alebo senzála. Komisionári obchodujú pod vlastným menom na cudzí účet. Senzáli len sprostredkujú obchody. Toto sprostredkovanie spočíva v tom, že zbierajú príkazy, sprostredkujú ich, a tým vlastne zakrývajú osoby, ktoré majú záujem na obchodoch. Senzáli spoluúčinkujú i pri ustálení burzových cien. Burzový kurz vzniká vlastne zo záznamov senzálov. Práve z toho dôvodu sú senzáli ústrednými osobami a nemôžu dohodovať obchody na vlastný účet a pre sprostredkovanie majú mono polné postavenie. Obchody na burzách sa môžu uzatvárať buď v ohradenom strede burzy, alebo v kulise. Obchody uzatvorené v kulise sa vlastne rovnajú obchodom na voľnom trhu. Na burze sa uzatvárajú promptné a terminované obchody. Osobitným druhom terminovaných obchodov sú opčné obchody. Činnosť búrz cenných papierov regulujú zákony jednotlivých krajín. Štát vykonáva dozornad inštitúciami so špičkovou informačnou technikou, ktorá umožňuje rýchly a efektívny prenos burzových príkazov a spája účastníkov burzy so zákazníkmi prakticky na celom svete. Okrem tovarových a efektových búrz rozoznávame burzy lodného priestoru.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk